Naprapatbehandling i Sollentuna

Har du funderat någon gång på naprapatbehandling och vad det är en naprapat gör kontra exempelvis en kiropraktor? Även om det kan vara nytt för dig så kommer du någon gång säkerligen att behöva gå till en naprapat. Vi berättar därför mer om naprapati och naprapatbehandling i denna artikel.

Var kommer naprapati ifrån?

Innan du kanske tar kontakt med Naprapatlogik – Naprapatbehandling i Sollentuna vill vi ge dig en liten bakgrund till naprapati. Själva ordet naprapati kommer ursprungligen från det tjeckiska ordet napravit, som betyder ungefär ”att rätta till” och det grekiska arbetspatos, som betyder ”lidande”. I kombination kan det således översättas som ”konsten att rätta till orsaken till smärta” – en lämplig beskrivning för naprapati. Det finns många likheter mellan denna typ av behandling och sjukgymnastik, men även kiropraktisk behandling. Det centrala begreppet inom naprapati är manuell behandling. Naprapater är precis som sjukgymnaster och kiropraktorer skyddade yrkesverksamma och står under tillsyn av Socialstyrelsen i Sverige. 

Vad gör en naprapat?

Dessa professionella behandlare arbetar med personer som bland annat har led- och muskelproblem. En naprapat kan diagnostisera, behandla och rehabilitera denna typ av muskel- och skelettsjukdom men kan också lindra värk och smärtor genom att lokalisera dem, manipulera lederna, stretcha och massera de ömma delarna av kroppen.

Vad händer under behandlingen?

Som vid de flesta vårdcentralsbesök behöver du först besvara några enkla frågor om ditt nuläge. Det är alltid bra om du är detaljerad, vilket underlättar att ställa rätt diagnos. För nästa steg är nämligen att ställa en diagnos innan behandlingen kan påbörjas. Behandlingarna ser olika ut men kan bestå av manuell terapi, vilket kan innebära mobilisering, muskelsträckning, massage, triggerpunktsbehandling och akupunktur. Detta görs genom att släppa på de spänningar som orsakar smärta. En naprapat kan precis som en sjukgymnast också ge råd om olika övningar som du kan fortsätta att göra hemma.

Likheter och skillnader mellan naprapati och kiropraktisk terapi

Behandlingen liknar kiropraktisk behandling, men skillnaden är att kiropraktorer arbetar mer med att manipulera lederna. En kiropraktor är även mer fokuserad på ryggraden. Naprapater arbetar inom ett större område och de behandlar muskler och leder ur ett mer generellt perspektiv. Den ena formen av behandling utesluter inte den andra. Beroende på var smärtan är och vilken typ av problem som uppstår kan båda typerna av behandling hjälpa. Ett av de områden inom naprapati som liknar kiropraktisk terapi starkt är ledmanipulation. Om en led är en plåga, vanligtvis i ryggen, kan båda behandlarna korrigera detta. De gör det genom att snabbt trycka med händerna på det drabbade området. Detta skapar ofta en knäppning i lederna.

Träning som behandling

Personer med smärta i leder och muskler kan lätt bli stillasittande till följd av smärtan. Om en person inte använder sina muskler är risken att musklerna försvagas. Detta är naturligtvis inte bra. Starka muskler hjälper till genom att stödja den belastning som annars skulle läggas på de värkande lederna och benen, därför rekommenderar många naprapater träning som behandlingsform. Utöver den behandling en person får personligen av en naprapat kan de även få tips och råd om fysisk aktivitet. 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.