Mer av fysisk aktivitet på recept

Mer av fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet och rörelse har en tydligt inverkan på sjukhälsotalen. Fler och fler läkare och även patienter inser detta och det blir allt vanligare att fysisk aktivitet skrivs ut på recept.

För tio år sedan skulle många skratta högt åt att få fysisk aktivitet på recept av en läkare man besökt. Men tiderna förändras och idag är det mer och mer vedertaget att istället för medicin och sjukskrivning faktiskt få råd att gå och träna och på någon träningsanläggning få hjälp med ett träningsprogram utifrån just de förutsättningar som finns.

På två år, 2008–2010, har antalet FaR som skrivs ut av husläkarmottagningar och rehabmottagningar ökat med nära 90 procent. I Stockholms län skrev 9 av 10 husläkarmottagningar ut minst ett FaR under 2010. Trots den kraftiga ökningen är det dock bara en liten liten del av den stora massan recept som är FaR. Närmare 7.000 FaR-recept skrevs ut i primärvården 2010, (någon helhetsbild för hela vården finns ännu inte). Samtidigt gjordes 14,4 miljoner uthämtningar på läkemedelsrecept, för 5,5 miljarder kronor. Givetvis kan man inte ersätta all medicin och det kommer troligtvis alltid att vara en övervägande del läkemedel, men det finns ändå utrymme för ytterligare.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.