Många mycket nöjda med Vasaloppsveckan

Många mycket nöjda med Vasaloppsveckan

Många av de deltagare som svarade på den omfattande deltagarundersökning som Vasaloppet genomförde under vinterveckan 2012 är väldigt nöjda med arrangemanget som helhet.

Över 4.300 personer svarade på den omfattande deltagarundersökning som genomfördes direkt efter Vasaloppets vintervecka 2012. Vid en jämförelse med andra stora evenemang visar resultaten att omdömet vida överträffar genomsnittet i Sverige. Dessutom svarade 91 procent att det är mycket troligt eller till viss del troligt att de deltar även 2013.

Betyg
Vasaloppets vintervecka erhåller väldigt höga betyg också för ”känslomässig upplevelse” (4,6), ”sportslig upplevelse” (4,5) och ”stämning & atmosfär” (4,5). Även kvalitetsparametrarna ”arrangemang & organisation” (4,8) och ”sportslig kvalitet” (4,4) får höga betyg.

Studerar man de så kallade hygienfaktorerna får vinterveckan mycket höga betyg för såväl ”service vid kontrollerna” (4,7) ”tidtagning & resultat” (4,7), ”klädutlämningen” (4,6), ”transporter av åkare” (4,5), ”information före loppet” (4,4), ”diplomutlämning” (4,4), samt bra betyg för ”startproceduren” (4,2). Det enda område som ligger under 4 i medelvärde är ”spåren” som får 3,8, vilket i sig är ett fullt godkänt betyg. 72 procent av respondenterna ger också spåren antingen betyget ”mycket bra” eller ”ganska bra”. Deltagarna i KortVasan var minst nöjda med spåren och det kan komma att leda till att organisationen nästa vinter lägger ut konstsnö, som är sex gånger tåligare än natursnö, på den sträckan.

Trend
Studerar man resultaten för den senaste fyraårsperioden är det mycket tydligt vilken jämn och hög standard evenemanget håller. Resultaten visar också att Vasaloppets vintervecka fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Allt som är bra kan dock bli bättre. Därför arbetar Vasaloppets organisation målmedvetet med förbättringar med målsättningen att alla områden som mäts ska ha betyget 4,0 som lägst.

Omvärldsanalys
Vid en jämförelse med Rubin Research databas visar resultaten att Vasaloppets vintervecka 2012 i nästan samtliga avseenden överträffar genomsnittet för stora evenemang i Sverige. De delar där Vasaloppets vintervecka skiljer sig mest från genomsnittet (där man är jämförelsevis starkast) är ”helhetsintryck” och ”arrangemang & organisation” där vinterveckan ligger mycket högt över databasens index. Vidare överträffar vinterveckan index med god marginal även avseende ”känslomässig upplevelse”, ”kvalitet” och ”stämning & atmosfär”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.