Kan löpintresset bli ett beroende?

Människan är byggd för att springa. Det är något vi har utvecklats till att göra och det är något som är bra för oss. Löpning har visat sig avsevärt förbättra såväl vår fysiska som mental hälsa, både vad gäller att minska stress och lindra symptom på depression till att förbättra hjärthälsa. Det ger en känsla av frihet och kan vara en fantastisk flykt från vardagens ekorrhjul. Men kan det ibland bli för mycket av det goda? 

Det är svårt att tänka sig att för mycket av något som är bra för oss kan vara negativt, särskilt när det handlar om något som anses hälsosamt, som träning. Den drivkraft och motivation som krävs för att träna varje dag i en sport är en kvalitet som betraktas av samhället som både respektabel och avundsvärd. Men det är en fin balans mellan att vara en hängiven idrottare och att vara beroende av löpning. 

Träningsberoende anses av experter vara ett legitimt problem, besläktat med spelmissbruk, alkoholism och andra beroendestörningar. För att förhindra och begränsa dessa vanliga beroenden, försöker många inom bl.a. hälso- och sjukvården främja ett ansvarsfullt och mer måttfullt sätt att göra saker på. Till exempel, i ett försök att tackla ökningen av spelberoende, pågår just nu en stor satsning för att skydda spelare genom att främja ansvarsfullt spelande. Sverige är ett av de länder som leder vägen, och här har man nyligen infört en ny spellagstiftning med ett starkt fokus på att skydda spelare från överdrivet spelande. 

Ett ansvarsfullt beteende omfattas av principer som även gäller för träningsberoende. Hälso- och sjukvårdspersonal betonar vikten av att förstå när det är dags att ta en paus och vila från träning i syfte att förhindra allvarliga problem, främst för en persons hälsa. Det är avgörande att hålla koll på när hängivenhet börjar utvecklas till ett beroende för att upprätthålla en sund balans.

Löpningens beroendeframkallande karaktär

När du fördjupar dig i mekanismerna bakom löpberoende, stöter du på ett antal faktorer som säkert kan bidra till att människor blir beroende. För det första är löpning socialt accepterat, det har helt enkelt inte samma negativa konnotationer som andra beroendeframkallande vanor. Om du säger att du sticker iväg på din femte löprunda för veckan, får du ofta en gillande nick. Om du däremot säger att du ska besöka ett casino för femte gången samma vecka, byts nicken troligen ut mot en suck och en huvudskakning. Löpning värdesätts i samhället, och det beröm och godkännande löpare får kan uppmuntra människor att fortsätta springa.

Självuppmuntran genom prestationer spelar också en roll, och det har ingen betydelse hur stora eller små de är, eftersom de får oss att må bra. Den här känslan får människor att fortsätta springa och den uppmuntran de känner genom dessa prestationer kan bli så stor att den lockar människor att sätta upp allt djärvare mål. En löprunda på 10 km kan lätt förvandlas till en löprunda på 12 km nästa dag, och sen fortsätter det bara. Även om en löpare kan känna sig fysiskt utmattad, trumfas det av de mentala belöningarna som kommer av att fullborda ett mål. Människor kan bli beroende av prestationer och varje löprunda ger en sådan.

En annan påverkande faktor är att löpning ger ett endorfinpåslag som kan skapa ett ”runner’s high”, en känsla av eufori. Det är den här aspekten av löpning som minskar spänningar, stress, lindrar depressioner samt trötthet, och ersätter dem med positiva känslor. Vissa läkare har till och med börjat förskriva träning, som löpning, som en form av behandling eller medicinering för hälsotillstånd som klinisk depression, cancer och demens. Samtidigt som löpning kan ha en positiv inverkan på dessa hälsoproblem, tenderar en del träningsberoende människor att i alltför hög grad förlita sig på detta endorfinpåslag. Utan endorfiner påverkas deras sinnesstämning starkt. Euforin de upplever är helt enkelt för bra för att motstå, och att ta en paus från löpningen kan leda till att de känner sig ängsliga och deprimerade. 

Konsekvenser av löpberoende 

Medan en del människor finner det svårt att tro att löpning någonsin kan ses som något dåligt, kan löpning om det inte sker under ansvarsfulla former, leda till en rad allvarliga problem, framför allt kopplat till människors hälsa. Dessa konsekvenser kan vara allt från en ökad skaderisk till hjärtskador. Medan dessa effekter liknar effekterna av överträning, finns det en stor skillnad. En övertränad idrottare lägger sannolikt ned löpningen när han eller hon upplever symptom på överträning, medan någon som är beroende av att springa troligen fortsätter löpa trots sina skador. Det här ökar risken för allvarliga skador avsevärt. 

Upptäcka ett beroende

Så hur upptäcker du att ditt löpintresse börjar utvecklas till ett beroende? Som vi nämnde ovan, kan fortsatt löpning trots skador vara en stark indikator. Om en person inte kan sluta, eller åtminstone ta en paus från löpningen för att läka, kan det handla om ett överdrivet beroende. En annan indikator är att de upplever abstinenssymptom som depression och ångest om de faktiskt slutar. Ett annat tecken att vara uppmärksam på är när löpningen tar över alla andra aspekter av en persons liv. Det kan vara familjen, vänner, jobb eller andra fritidsaktiviteter. Precis som med andra beroenden, kan det krävas stöd och hjälp när drogen eller vanan tar överhanden. Detsamma gäller för löpning.

Ansvarsfull löpträning

En överdrivet beroende löpare kan en dag säga att löpning förstörde hans eller hennes liv, när det egentligen var löpning utan en rimlig balans som ställde till det. Träning är hälsosamt och bra, men det måste ske under ansvarsfulla former och i balans med andra aspekter av livet. 

Vissa experter föreslår att det är bra att börja föra dagbok över sina träningspass när det finns en vilja att löpa mer ansvarsfullt. Detta kan hjälpa människor att se hur mycket tid de lägger på löpning och hur många mil de avverkar varje vecka. Det här ger dem värdefulla insikter i exakt hur mycket de springer. Ett annat förslag är att sätta upp rimliga mål för att gradvis minska sträckorna och tiden som läggs på löpning. Det kan vara en utmaning att skära ned för snabbt och det kan även leda till ökade abstinenssymptom. 

Om du är oroad över att du är på väg att förlora ditt perspektiv på din löpning eller att du rör dig mot ett beroende, är det tillrådligt att söka hjälp och stöd från en läkare eller annan personal inom hälso- och sjukvården.

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.