JS Kontroll gör arbetsplatsen till en hjärtsäker zon

JS Kontroll gör arbetsplatsen till en hjärtsäker zon

En hjärtsäker arbetsplats ger trygghet åt både anställda och kunder. Om du kan larma 112, påbörja hjärt-lungräddning och hämta en hjärtstartare inom 180 sekunder ökar chansen att rädda liv. JS Kontroll är ett av de företag som valts ut av Hjärt-Lungfonden för att säkerställa kvalitén på utbildningarna.

JS Kontroll är ett företag som säljer hjärtstartare, utformar systematiska brandskyddsarbeten samt utbildar i hjärt-lungräddning, första hjälpen och brandskydd. Alla instruktörer hos JS Kontroll är utbildade och verksamma brandmän/sjuksköterskor för att kunna erbjuda bästa kvalité på utbildningen.

– Hjärtsäkra Sverige har gjort det väldigt tydligt och enkelt för arbetsplatser att bli hjärtsäker zon. I certifieringen ingår bland annat en utbildning som gör att alla medarbetare känner att de kan och vågar ingripa när någon drabbas av plötsligt hjärtstopp, säger JS Kontrolls delägare Josefine Becker.

Snabba insatser med hjärt-lungräddning i kombination med hjärtstartare är enda sättet att rädda den som drabbas av hjärtstopp. Därför har Hjärt-Lungfonden tagit initiativ till kampanjen Hjärtsäkra Sverige.

– Vi säljer inte bara en hjärtstartare utan för oss är det viktigt att de anställda på företaget vet hur den fungerar. En utbildning i Hjärt-lungräddning samt en ordentlig genomgång av hjärtstartaren är därför precis lika viktigt. Det är inte meningen att hjärtstartaren ska hängas upp som en prydnad utan människor ska våga använda den när det väl gäller, säger JS Kontrolls delägare Sandra Nordin.

JS Kontroll grundades av två unga driftiga kvinnor för cirka tre år sedan. Sandra Nordin som är utbildad brandman samt Josefine Becker med ett förflutet från säkerhetsbranschen i Norge.

– För oss var det en dröm som blev sann dagen då vi startade JS Kontroll. Vi kände att vi ville göra en skillnad, arbeta förebyggande samt sprida kunskap. Vi lever för att sprida livsviktig kunskap, säger Sandra Nordin.


Kontakt
tel 0722 51 62 44
www.jskontroll.se
Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.