Hur säker är din träningslokal?

Hur säker är din träningslokal?

Säkerhet är ett ämne som ibland hamnar i skymundan när det gäller träningsanläggningar.

Hur säker är egentligen din träningslokal? Det är på träningssidan www.muscles.se som diskussionen tagit fart. Säkerhet, när det gäller instruktioner, teknik och rätt utförande är en sak som ganska ofta tas upp och som ofta finns väl beskrivet i träningslokalen. Det finns dock några andra aspekter som kan vara bra att fundera kring.

1. Finns det tillräckligt med plats vid de fria vikterna?

2. Är du någon gång ensam i träningslokalen?

3. Är du uppmärksam?

Om du har svarat nej på någon av frågorna ovan kanske du ska ta dig en funderare. Nu är det inte ett garanterat säkerhetsproblem, men det kan vara bra att ha i åtanke att det kanske inte är bra att köra hård styrketräning helt ensam eller att träna och samtidigt vara rädd för att bli lite lätt knuffad eller att behöva kliva åt sidan mitt i en övning.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.