Hur ett hälsotest kan förbättra dina träningsresultat

* Annons för FeminaLab *

Att hälsotester endast är för dig som vill förbättra din hälsa är en vanlig missuppfattning, det finns betydligt fler användningsområden. För dig som tränar är hälsotest ett utmärkt verktyg för att optimera dina resultat. Tillsammans med FemineaLab berättar vi hur.

Du som tränar har förmodligen koll på vikten av att träna och äta tillräckligt och varierat, samt prioritera din återhämtning för att få resultat? Att ta regelbundna blodprover känns kanske inte lika självklart, men det är faktiskt ett utmärkt sätt när du vill få ännu bättre koll och möjlighet att optimera din träning.

Hur ett hälsotest kan förbättra dina träningsresultat

Blodproverna kan visa saker vi själva inte kan ta reda på med vanliga mätverktyg som våg och pulsklocka, men även bekräfta sådant vi misstänker. Det ökar dina chanser att prestera ännu bättre, då du vet exakt vad kroppen behöver.

”För idrottare och dem som är fysiskt aktiva, kan dessa blodmarkörer ge värdefull information om kroppens förmåga att återhämta sig, syretransport till musklerna, och det allmänna immunförsvaret. De kan hjälpa dig att justera din träningsregim, näring eller återhämtningsstrategier för optimal prestanda och hälsa.”

/FemineaLab

”Hormoner spelar en nyckelroll i allt från din kroppskomposition till din förmåga att återhämta dig efter fysisk ansträngning.”

”Våra fitnesstester ger dig djupare insikt i hur din unika hormonprofil kan påverka din träningskapacitet och hjälper dig att anpassa dina träningsrutiner för maximal effektivitet och hälsa.”

/FemineaLab

Vad kan ett hälsotest visa?

Det är vanligt att man tar blodprover för att kontrollera nivåer av vitaminer och mineraler i kroppen, samt upptäcka eventuella bristerUtöver detta kan hälsotest visa blodprov visa värden för hormonstatus och blodstatus, hur njurar, lever och hjärta fungerar, och om det finns några inflammationer i kroppen.

När du gör ett hälsotest för första gången kan du upptäcka obalanser som påverkar ditt mående, hälsa och träningsförmåga. Du får även en baslinje av ditt hälsostatus, vidta åtgärder, som du sedan kan följa upp med ett nytt hälsotest och ta reda på hur utvecklingen fortlöper.

► Läs mer här hos FeminaLab!

Hälsokontroll via blodprov – för vem?

Även om många tror att hälsokontroller är för den som misstänker brister eller har påtagligt dålig hälsa, så är de faktiskt lika användbara för fullt friska personer. En hälsokontroll kan användas för att hålla koll på- och upprätthålla god hälsa, men även för att lära känna sin kropp och prestera bättre.

En hälsokontroll ger dig inblick i status av:

 1. Fysisk hälsa
 2. Psykisk hälsa
 3. Träningsresultat
 4. Fertilitet
 5. Graviditet
 6. Hormonell hälsa
 7. Stress och utmattning

Fördelar med hälsotest för dig som tränar

 • Kan användas för att anpassa träningen och skapa träningsupplägg.
 • Gör det möjligt att upptäcka eventuella brister, obalanser eller inflammationer som påverkar hälsan och träningen.
 • Ger dig bättre koll på din kropp, hur den fungerar och hur den mår.
 • Hjälper dig att se hur du tränar och återhämtar dig på bästa sätt.
 • Kan upptäcka eventuella hormonella obalanser som påverkar din hälsa, ditt mående och ditt träningsresultat.
 • Ökar chanserna att lyckas med viktminskning, för dig som önskar det.
 • Ger dig en indikation på din kropps förmåga att hantera stress och återhämta sig.
 • Hjälper dig att förstå kroppens ämnesomsättning och energinivåer.

Hälsotest – så fungerar det!

Att beställa och genomföra ett hälsotest är enkelt, likaså att förstå resultaten. Så här gör du:

 1. Välj det hälsotest som är bäst lämpat för dig.
 2. När du gjort din beställning får du information om vart och hur ditt prov ska genomföras. Läs igenom instruktionerna.
 3. Det finns över 200 olika kliniker för provtagning att välja mellan. Hitta din närmsta klinik. På vissa ställen behöver man boka tid.
 4. Gå till kliniken för att ta blodprovet.
 5. Blodprovet analyseras och granskas av läkare. Vanligtvis får du svar inom 2-6 vardagar.
 6. När svaret har kommit så hittar du det i ditt hälsokonto hos FemineaLab.

Optimera din träning med FemineaLab’s unika utbud av hälsotester för träning

FemineaLab erbjuder ett stort antal hälsokontroller. Inom träning finns hälsokontroller för till exempel nutrition och näring, fitness och hormoner samt metabolism och viktnedgång. Om du vill förbättra dina träningsresultat kan till exempel Feminea Sporthälsa Omni vara ett utmärkt val. Det är en omfattande hälsokontroll som analyserar 70 hälsomarkörer vilka ger en bred och djup överblick av ditt hälsostatus, inklusive läkarutlåtande.

Analys genom Feminea Sporthälsa Omni hälsokontrollen visar status gällande:

 • 10 biomarkörer för hormonstatus och obalanser, så som östradiol, progesteron, kortisol och testosteron.
 • 5 biomarkörer för sköldkörtel, så som TSH och T4.
 • 4 biomarkörer för steroider och tillväxthormoner.
 • 8 biomarkörer för vitaminer och mineraler, bland annat Vitamin D, Vitamin B12, Magnesium, Järn och Zink.
 • Ferritin Protein.
 • Homocystein Aminosyra.
 • Transferrin Protein.
 • Järnmättnad.
 • 10 biomarkörer för njurfunktion.
 • 8 biomarkörer för hjärta och kärl.
 • Kreatinkinas.
 • 4 biomarkörer för glukosmetabolism.
 • 6 biomarkörer för leverfunktion.
 • Amylas.
 • 9 biomarkörer för blodstatus och inflammation.

Håll koll på din hälsa och din träning med regelbundna hälsokontroller

Det kan vara en bra idé att göra en uppföljning efter ett tag, för att få ännu bättre koll på hur kroppen mår – och kunna maximera träningsresultaten. Med en uppföljning kan du bland annat se om eventuella brister och obalanser har minskat eller försvunnit, och huruvida eventuella inflammationer finns kvar.

Hur ofta man bör göra en hälsokontroll är individuellt, men generellt kan man säga att en gång per halvår kan vara en bra riktlinje. Om proverna ser bra ut kan det räcka med en årlig kontroll och vid brister kan det behövas något tätare kontroller.

Utforska FemineaLab hälsotester för träning:

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

bbb