Hur är det egentligen med streching?

Hur är det egentligen med streching?

Det råder delade meningar om man verkligen behöver strecha efter ett träningspass och svaret är inte enkelt.

Diskussionerna om huruvida streching är bra eller inte pågår ständigt. Den ena är för och den andra är emot. I det senaste numret av Friskispressen ställs optopedspecialisten och idrottsmedicinaren Sven-Anders Sölveborn ja mot naprapaten Kristjan Oddsson nej.

Enligt Sölveborn har streching positiva effekter mot exempelvis rörelseomfång, minskad muskelömhet, förebygga skador, öka prestationsförmågan och behandling av skador. Enligt Oddsson å andra sidan är rörligheten såpass individuell att ingen kan svara på om streching minskar eller ökar skaderisken.

Sölveborn menar att flera faktorer påverkar vilket resultat strechingen når, dels teknik men även när man strechar spelar roll för hur effekten blir. För skadeförebyggande streching bör man exempelvis strecha efter ett träningspass. Han känner inte till några medicinska bieffekter av streching.

Oddsson medger att all streching ökar rörligheten men vill inte säga att den varken motverkar skador eller höjer prestationen. Han tycker dock att den som upplever en hälsoeffekt av streching ska fortsätta strecha och den som inte saknat streching heller inte behöver börja med det.

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.