Hon vill få oss att sova bättre

Hon vill få oss att sova bättre

Sömn är Patricia Granzin´s stora passion i livet. På Aleris FysiologLab i Stockholm har hon ägnat många år av sin vakna tid till att förbättra sömnen för människor som lider av Sömnapné:

– Att få människor att sova ordentligt har blivit mitt kall, säger Leg. Biomedicinsk analytiker Patricia Granzin till SportHälsa.

På Aleris FysiologLab i Stockholm behandlas patienter med Sömnapnésyndrom. Sjukdomen innebär att den drabbade lider av många korta andningsuppehåll under tiden de sover och ett av huvudsymptomen är att personen ifråga snarkar.

Patricia Granzin är en av dem som arbetar med att hjälpa patienterna till en bättre sömn. I sin roll i vårdkedjan ansvarar hon för den direkta behandlingen av sjukdomen. Hon provar ut en övertrycksutrustning (också kallad CPAP) med tillhörande mask och lär patienten att sköta och använda den på rätt sätt. Utrustningen tar bort andningsstörningarna och hjälper därigenom sömnapnoikern att återfå kvalitén i sin sömn. Patricia och hennes medarbetare lägger ner stor möda på att förklara behandlingen, svara på frågor och reda ut oklarheter som kan ha uppstått sedan läkarbesöket där diagnosen ställdes. Mycket av arbetet går också ut på att motivera, stötta och övertyga patienterna om att de behöver sin CPAP:

–        Det är många patienter som från början inte vill ha CPAP-behandling eftersom ingen frivilligt gärna lägger sig med en mask över ansiktet när de ska sova. Men de har så mycket att vinna med att de använder den och jag brukar säga att de blir sexigare, piggare och får ökad livskvalité efter användning, när de är vakna, säger hon och skrattar.

Sjukdomen har dessutom en del svåra påföljder om den inte behandlas. Bland annat ökar risken för hjärtinfarkt, stroke, högt blodtryck och diabetes och enligt vissa rön kan ADHD-symtomen  förstärkas vid dålig sömnkvalitét.

–        Jag hoppas att kunskaperna om sömnapné och hur viktigt det är att vi alla får sova ordentligt får en ökad spridning i samhället. Både sämre sömnhygien och sömnapnésyndrom har ökat och gått ned i åldrarna avsevärt under de senaste åren. Mycket beroende på att vi lever ohälsosamt, blir mera överviktiga, lägger oss för sent och tittar på TV eller använder dator precis innan vi ska sova.

 

Redaktionen

SportHälsa

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.