Hjärt-lungfonden lanserar test för stroke

Hjärt-lungfonden lanserar test för stroke

Att få snabb hjälp i samband med en stroke är livsviktigt. För att snabbt kunna kolla om det handlar om stroke har Hjärt-lungfonden lanserat ett test.

Var fjärde svensk vet inte att talsvårigheter är ett vanligt tecken på stroke. Det visar en undersökning som organisationen låtit göra. Talsvårigheter eller sluddrigt tal är ett vanligt tecken, men förväxlas ibland med att personen är berusad.
– Det är allvarligt eftersom en person som drabbats av stroke måste få vård med en gång, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden till Hälsa.

Dessutom kan plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida samt synrubbningar vara tecken på stroke. För att fler snabbare ska vara uppmärksamma på varningssignalerna finns nu Hjärt-lungfondens test till hjälp.
– Med testet kan man kontrollera om det är en stroke som personen har drabbats av. Till exempel kan man be personen att svara på en enkel fråga eller att le. Kan personen inte svara sammanhängande eller le utan att mungipan hänger ska man genast ringa 112, säger Staffan Josephson.

Över 30 000 svenakar drabbas av stroke varje år och nästan hälften får återstående men.

FAKTA: Stoke
Stroke är en av våra stora folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Samlingsnamn. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Stroke utlöses av hjärt-kärlsjukdom, oftast åderförfettning.

  Förlamning av ena sidan. Stroke drabbar ofta ena hjärnhalvan, vilket gör att symptomen i regel berör ena kroppshalvan, men på motsatt sida.

Svårt att tala. Symptomen är ofta plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida, synrubbningar, talsvårigheter och ibland huvudvärk.

Bråttom till sjukhus. Stroke är ett allvarligt tillstånd och den som drabbas måste snabbt få sjukhusvård för att minska de skador som uppstår i hjärnan.

Lever med restsymptom. Fler än 100 000 svenskar som haft stroke lever i dag med restsymptom som ger större eller mindre funktionshinder och försämrar livskvaliteten.

Källa: Hjärt–Lungfonden.

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.