Hårdträning kan leda till järnbrist

Hårdträning kan leda till järnbrist

Fysisk träning för kvinnor kan leda till järnbrist. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin. Träning i sig påverkar järnomsättningen – en kunskap som kan förändra råden både inom idrottsmedicinen och den vanliga vården.

Järnbrist är den vanligaste bristsjukdomen i världen, särskilt bland kvinnor. Obehandlad kan järnbristen leda till blodbrist, vilket i sin tur medför sänkt prestationsförmåga. Forskare vid Sahlgrenska akademin har i en studie undersökt 28 svenska, kvinnliga elitfotbollsspelare på landslagsnivå och kan visa att fler än hälften av dem, 55 procent, har järnbrist medan ungefär var tredje lider av blodbrist.

I en parallell studie med elitidrottande och icke-idrottande unga kvinnor på idrottsgymnasium upptäckte forskarna att järnnivåerna var likvärdiga hos de båda grupperna. Det är anmärkningsvärt eftersom elitidrottare både har en bättre kost och menstruerar mindre – två faktorer som normalt skulle leda till en bättre järnnivå.

– Vi kan i våra studier se att elitidrottarna oftare äter frukost och har fler måltider per dag. Det fanns också en signifikant skillnad i menstruation mätt som antal blödningsdagar och blodvolym. Att idrottskvinnorna trots det har lika låga järnnivåer som icke-idrottande kvinnor tyder på att det finns andra faktorer som påverkar elitidrottarnas järnbalans, säger doktoranden Göran Sandström som presenterar rönen i sin avhandling.

Göteborgsforskarnas teori är att elitidrottarnas järnbrist beror på att hård fysisk träning utlöser en inflammatorisk reaktion i kroppen. Reaktionen får det järnreglerande hormonet hepcidin att öka i förekomst, vilket gör att järnupptaget i tarmen blockeras och att järnbrist uppstår.

– Våra undersökningar visar att det finns en signifikant skillnad i hepcidin-nivåerna mellan idrottande och icke-idrottande unga kvinnor. Det förefaller alltså som om fysisk träning i sig kan påverka kroppens järnomsättning, säger Göran Sandström – som hoppas att avhandlingens rön ska ge ett bättre underlag för läkare som möter järnbrist hos såväl idrottande som icke-idrottande kvinnor.

Studien hittar du här.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.