Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

En hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en viktig förutsättning för att nå detta mål. Dessutom är hälso- och sjukvård en arena med stor kontaktyta mot allmänheten där information om folkhälsan har stora möjligheter att förmedlas.

Utöver vårdens traditionella roll att behandla sjukdom och skada, har en hälsofrämjande hälso- och sjukvård en vidare roll i förebyggande av sjukdom och skada och främjande av hälsa. Ändamålet för hälso- och sjukvården blir därför ett förbättrat hälsotillstånd i befolkningen och inte bara en ökad produktion av behandlingar, patientbesök eller ingrepp. Processen att utveckla hälso- och sjukvårds fokus från produktion till hälsotillstånd kallas för hälsoorientering och har sitt ursprung i WHO:s Ottawa Charter for Health Promotion från 1986.

Liksom institutet i sin helhet är det specifika arbetet inom hälsofrämjande hälso- och sjukvård styrt av två uppdrag:

  • att följa upp hälsoorienteringen av hälso- och sjukvården som en viktig del av den svenska folkhälsopolitiken
  • att vara ett nationellt kunskapscentrum för hälsofrämjande metoder som kan tillämpas inom hälso- och sjukvård i hälsoorienteringssyfte.
Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.