Hägglund har invigt årets hälsostämma

Hägglund har invigt årets hälsostämma

Idag på förmiddagen invigde socialminister Göran Hägglund Folkhälsostämman i Folkets Hus i Stockholm.

 

 

I sitt invigningstal pekade Hägglund på fyra viktiga områden/grundstenar som bör prägla det fortsatta folkhälsoarbetet i Sverige:

  • Individen i centrum. Varje människa måste kunna göra egna aktiva val för att påverka den egna hälsan och samhällets uppgift är att underlätta de egna valen.
  • Bred samverkan mellan olika samhällssektorer. Hägglund pekade på vikten av att alla goda krafter i stat, näringsliv, kommuner, landsting och den ideella sektorn samverkar kring bättre levnadsvanor. Han aviserade att han som socialminister under 2012 kan komma med initiativ på samverkansområdet.
  • Hälso- och sjukvården måste bli bättre på förebyggande arbete inte minst när det gäller individers levnadsvanor.
  • Ny teknik kan göra det enklare för individen att använda internet för att samla relevant information som har med hälsa, levnadsvanor och välbefinnande att göra. Hägglund talade om begreppet ” e-hälsa” och hur individuella hälsokonton på nätet snart kan bli verklighet. 

 

Med närmare 900 anmälda deltagare blir Folkhälsostämman 2012 årets mötesplats för alla som vill bidra till ett hälsosammare Sverige. Stämman genomförs i Stockholm på Folkets Hus den 23-25 april.

Förstora bilden - Folkhälsostämman 2012Folkhälsostämman 2012

Temat är ”Folkhälsa för en hållbar framtid” och totalt 148 föreläsare fördelade på 6 plenarer och 18 parallella seminarier bidrar med ny kunskap, forskning och aktuella studier. Under dagarna diskuteras hur man med tidiga insatser kan minska samhällets kostnader och samtidigt förbättra livskvaliteten, hur man bygger ett samhälle som främjar hälsa samt hur man skapa ett hälsosamt liv för barn och äldre.

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras