God hälsa ger lönsamhet

God hälsa ger lönsamhet

Personalhälsa borde inte ses som en kostnad utan snarare som att det ger ökad lönsamhet.

Många företagsledare ser personalhälsa som en kostnad. Så borde det inte vara. Enligt Anna Ferneman på hälsoföretaget Betania kan företag som tar personalhälsan på allvar tvärtom öka sin lönsamhet.

Det är ingen nyhet att ohälsa kostar samhället enorma belopp varje år. Må det vara staten eller privata näringslivet som står bakom betalningarna. När en anställd får fysiska eller psykosociala problem som inverkar negativt på arbetsprestationen brukar företagshälsovården kopplas in.

– Vi realiserar dolda affärsvärden genom att implementera hälsa som helhet. Idag känner många företag till att en stor del av deras långsiktiga framgång är kopplad till hälsa. Konsultbolaget McKinsey kom nyligen ut med en rapport där de säger att 50 procent av ett företags långsiktiga framgång är kopplad till organisationens hälsa. Det är dock inte så många som vet hur de ska göra för att realisera dessa värden, hur de ska gå från ord till handling. Det är här vi kommer in, säger Anna Ferneman till Sportfack.

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.