GöteborgsVarvet drivs av förnybar el

GöteborgsVarvet drivs av förnybar el

I morgon är det dags för årets GöteborgsVarvet och en nyhet i år är att all el som förbrukas under GöteborgsVarvet kommer i år från förnybara energikällor.

– Det här är ett led i att göra GöteborgsVarvet så miljövänligt som möjligt. God miljö är intimt förknippat med hälsa som vi jobbar med året runt, förklarar tävlingsledaren Bo Edsberger.
Årets satsning är en rätt stor förändring.
– Tidigare använde vi till exempel dieselaggregat för att få el till alla musikgrupper som spelar längs gatorna.

Satsningen har möjliggjorts av det sponsoravtal som slutits med Göteborg Energi och är en långsiktig satsning. Det är inte det enda miljösatsningen som görs.
– Vi har sedan några år jobbat ihop med Renova kring sophanteringen för att återvinna så mycket som möjligt av det vi använder.
Och det är inte lite. Antalet muggar som används vid vätskestationerna är till exempel cirka 800 000 och över 60 000 bananer konsumeras i samband med loppen.

Dessutom bjuder som vanligt GöteborgsVarvet alla Varvslöpare på kostnadsfria buss- och spårvagnsresor i Göteborg under tävlingsdagen. Nummerlapp eller startbevis gäller som färdbevis den 12 maj.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.