Forskningsrapport: 5 faktorer som påverkar ditt immunförsvar mest

Så här års är det många som drabbas av influensan och andra sjukdomar, medan andra kommer undan. Vad är det egentligen som påverkar hur starkt immunförsvar du har? Vad gör dig mer eller mindre mottaglig för infektioner och varför är vissa allergiska medan andra inte?

Här har vi sammanfattat några slutsatser från studien ”Nature Immunologi, utförd av forskare vid Pasteur-institutet i Paris, LTH och Lunds Universitet med Jacob Bergstedt som är doktorand inom reglerteknik. Det här är vad som påverkar ditt immunförsvar mer än något annat.

5 faktorer som påverkar ditt immunförsvar mest

1. Rökning. Tidigare studier har kopplat rökning till ökad infektionsrisk. Men för första gången visar studien att rökning har en väldigt bred och kraftig påverkan på immunsystemet. Studien visar nämligen att aktiva rökare har fler så kallade regulatoriska T-celler, eller Treg-celler. Dessa försämrar immunsvaret, vilket kan leda till ett sämre skydd mot infektioner.

2. CMV-virus. Det är ett herpesvirus som nästan alla människor får förr eller senare någon gång i livet. Många märker dock inte ens av det. Trots det, visar studien att viruset påverkar delar av immunförsvaret extremt mycket eftersom mängden så kallade minnesT-celler, en typ av vit blodkropp med uppgift att bekämpa just detta virus – ökar kraftigt. I genomsnitt har en person som är smittad av CMV-viruset tolv gånger fler minnesT-celler! Ändå lyckas kroppen inte bli kvitt viruset. Tidigare har man sett att de som har CMV-virus har ett ökat skydd mot influensa.

3. Kön. Tydligen skiljer det sig mellan kvinnors och mäns immunsystem åt. Det är tidigare känt att kvinnor har en ökad risk för sjukdomar som reumatism, men vad det kan bero på framgår inte. Denna studie visar att kvinnor har fler så kallade MAIT-celler, som har föreslagits orsaka sjukdomar. Detta skulle kunna vara en anledning till att kvinnor har en ökad risk för sådana sjukdomar.

4. Ålder. Det är sedan tidigare känt att immunförsvaret förändras med åldern, och det kan forskarna se tydligt i den här studien. Studien visar dock att förändringen är större och mer genomgående än man tidigare trott. Många delar av immunsystemet som man tidigare inte vetat så mycket om visade sig minska med stigande ålder. Detta bidrar med förståelse till varför äldre oftare drabbas av infektioner och kroniska sjukdomar.

5. 15 mutationer eller genetiska förändringar. Mutationer sker ständigt och är en del av människans, och evolutionens, utveckling. Av de 6 miljoner mutationer som studerades, såg forskarna att 15 hade en stor påverkan på immunsystemet. Till skillnad från de icke-genetiska faktorerna hade mutationerna en väldigt lokal påverkan; en mutation påverkade enbart en eller ett fåtal typer av vita blodkroppar. Det visade sig att just de mutationer som visade sig ha effekt, i sin tur tidigare förknippats med risk för autoimmuna sjukdomar. Vita blodkroppar utgör därmed en möjlig länk mellan mutationerna och autoimmuna sjukdomar.

 

Skribent: Sara Petrovic 

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.