Förebygg benskörhet med filmjölk och yoghurt – inte mjölk

benskörhet

Filmjölk, yoghurt och liknande mjölkprodukter minskar risken för frakturer och benskörhet. Vanlig mjölk ökar snarare den risken. Svenska forskare närmar sig nu förklaringen till varför syrad och färsk mjölk har så olika effekt på benstommen.

Osteoporos, benskörhet, är en vanlig folksjukdom, speciellt bland kvinnor. Varannan kvinna drabbas förr eller senare av en fraktur på grund av benskörhet, enligt den medicinska informationssajten Internetmedicin. Frakturer är också ett problem inom idrotten. Fotboll och utförsåkning tillhör de mest drabbade sporterna, där är vardagsmotionärer också utsatta.

Kan mjölkdrickande försvaga skelettet?

Enligt stor undersökning från 2014 (1) hänger mjölkdrickande ihop med benskörhet och benbrott hos kvinnor. Den studien visade också att mjölkdrickande kan öka risken att dö i förtid.

Reklamkampanjer som den om att ”mjölk ger starka ben” har helt enkelt haft fel. Och det verkar inte spela någon roll att mjölk innehåller kalcium som anses vara bra för skelettet. Frakturer på grund av benskörhet är vanligare i Sverige än i många andra länder (2), trots att vi ligger i topp när det gäller att konsumera mjölk.

Men studien från 2014 visade också något helt annat: Mjölk som omvandlats till yoghurt eller fil gör faktiskt benstommen starkare.

Innehåller mer mjölksocker

Att det är sådan skillnad på vanlig mjölk och syrade mjölkprodukter kan enligt forskarna bakom den nya forskningsstudien bero på att mjölkdrickande gör att mer så kallade reaktiva syrearter bildas i kroppen. De angriper våra celler.

Forskning visar att oxidativ stress kan orsaka benskörhet

Fenomenet kallas oxidativ stress (4) och kan uppstå när mjölksocker, laktos, bryts ned. Men filmjölk och yoghurt innehåller mindre laktos än mjölk (3) och mindre reaktiva syrearter bildas.

En möjlig förklaring är att färsk mjölk leder till mer oxidativ stress i kroppen, som i sin tur är kopplad till benskörhet, säger Liisa Byberg, ansvarig forskare bakom den nya studien till Forskning.se.

Fortsatt forskning behövs

Den nya svenska studien har jämfört deltagare med olika kost. Resultaten har inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift än men de tyder på att forskarna kan vara på väg att finna förklaringen till de olika effekterna på benstommen av mjölk och syrad mjölk.

De pekar i den riktning vi trodde, vilket är mycket spännande, säger Liisa Byberg till Forskning.se.

Källor:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4212225/
  2. https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2022/02/sverige-toppar-frakturligan-i-stor-europeisk-rapport-om-osteoporos/
  3. https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet/mjolk-och-laktos
  4. https://www.mdpi.com/2076-3921/12/4/915
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.