Fler barn behöver röra på sig

Fler barn behöver röra på sig

Fler barn behöver uppleva rörelseglädje. Alla kan bidra i det arbetet, inte minst utbildningsminister Jan Björklund, som kan ge rörelse en tydlig plats i läroplanen. Dessutom bör lärarutbildningen kompletteras med en kurs i rörelse och alla skolor och förskolor bör inrätta en rörelseplan, skriver Anna Iwarsson, Friskis&Svettis.

Svenska barn rör på sig alldeles för lite i vardagen. Den fysiska leken har till stor del ersatts med TV-tittande, TV-spelande och datorsurfande. Sju av tio unga mellan 11 och 15 år uppger att de dagligen använder 1-2 timmar eller mer för att chatta eller surfa på datorn. Dessutom är svenska barn ofta stillasittande på helgerna. Det innebär risker både på kort och lång sikt, eftersom vanor för hela livet grundläggs i unga år.

Enligt Statens Folkhälsoinstitut finns det en tydlig koppling mellan att vara fysiskt aktiv under uppväxten och i vuxen ålder. Därför rekommenderas barn att röra på sig minst en timme om dagen. Det är egentligen ganska enkelt. Barn som rör på sig blir starkare och friskare. Dessutom ökar barns koncentrationsförmåga och sömnen blir bättre.

I dag, lördag, samlas 385 funktionärer och förtroendevalda i Göteborg för Friskis&Svettis årsstämma. Det blir avstampet för Friskis&Svettis satsning Alla barnen. Alla barn måste få chansen att uppleva rörelseglädje, eftersom det ökar chanserna att etablera en aktiv livsstil. För det mobiliserar vi hela vår organisation med över en halv miljon medlemmar. Målet med satsningen är att nå samtliga barn i Sverige under tio års ålder.

Hälsofrågor allt viktigare
Hälsofrågor blir alltmer en viktig prioritering för de politiska partierna. Det är särskilt glädjande att statsministern på DN Debatt i förra veckan skrev att Moderaterna nu ska ta ett helhetsgrepp kring hälsofrågor. Vi hoppas att Moderaterna i det arbetet tar sin utgångspunkt i barndomen – det är då grunden för en god hälsa läggs.

Eftersom barn tillbringar mycket av sin tid i förskolan och skolan tror vi att det är där mycket kan göras för att få fler barn att röra sig. Vi har därför i dag skrivit ett öppet brev till utbildningsminister Jan Björklund med tre konkreta förslag på hur det kan gå till:

1. Ge rörelse en tydlig plats i läroplanen. Fysisk rörelse måste bli ett naturligt verktyg i pedagogiken, och inte bara begränsas till idrottsämnet. Vi vill därför att läroplanen i nästa översyn kompletteras så att fysisk rörelse blir en naturlig del av verksamheten på Sveriges förskolor och i de flesta skolämnen. Det finns många exempel på att mer rörelse i skolan gör att eleverna mår bättre. Koncentrationsförmågan ökar, skolresultaten förbättras och mobbingen minskar.

2. Lyft in rörelse som pedagogiskt verktyg på lärarutbildningarna. Det är viktigt att öka medvetenheten bland blivande förskolelärare och lärare. I lärarutbildningarna bör det därför läggas in ett obligatoriskt moment kring fysisk rörelse som pedagogiskt verktyg, som omfattar både teori och metod. När lärare får kunskap om hur enkelt det är att aktivera barnen kommer rörelse att bli en naturligare del av förskole- och skoldagen.

3. Inrätta en rörelseplan på varje förskola och skola. Alla barn behöver få bättre förutsättningar för att kunna uppleva rörelseglädje i förskolan och skolan. Genom att ta fram en rörelseplan kan förskole- och skolledningar bli bättre på att ha med rörelse i den dagliga verksamheten – inte bara på utflykter eller idrottslektioner. I rörelseplanen bör det också framgå hur förskole- och skolgårdarna och inomhusmiljöerna är anpassade för att locka till lek och idrott.

Alla kan göra något
Vi tycker dock inte att engagemanget behöver begränsas till de här tre förslagen, utan alla kan göra något. Till exempel kan lokalpolitiker verka för att områdena kring förskolor och skolor har lekplatser och andra aktivitetsytor som lockar till rörelse. Personal i förskolor och skolor kan be sina chefer om att gå en utbildning i rörelse för barn, exempelvis Friskis&Svettis egen Mini-Röris för förskolebarn eller Röris för barn mellan sex och nio år. Föräldrar kan röra på sig och vara goda förebilder för sina barn. Idrottsföreningar kan kontakta förskolor och skolor och erbjuda barnen att prova på deras aktiviteter.

Ju tidigare barn får möjlighet att uppleva rörelseglädje, desto större är chanserna att etablera en aktiv livsstil som vuxen. Vi är övertygade om att det är bra både för den egna hälsan och för den samlade hälsan hos framtida generationer. Sverige har allt att vinna på att barn rör på sig mer än vad de gör i dag.

Anna Iwarsson
generalsekreterare Friskis&Svettis

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.