Fem tips om en bättre hälsa

Fem tips om en bättre hälsa

Fem tips till arbetsgivare för att främja en bättre hälsa hos personalen.

1. Ta fram en långsiktig hälsostrategi. Börja med att genomföra en nollmätning av hälsan hos de anställda. Erbjud bland annat blodtrycksmätning och individuell rådgivning för alla.

2. Stötta individen. Den som vill förändra sin livsstil behöver stöd och uppmuntran. Erbjud rökavvänjningsprogram och friskvårdsbidrag till motion.

3. Utbilda cheferna. Arbetsplatsens chefer är viktiga förebilder och behöver utbildas i hälso- och arbetsmiljöfrågor.

4. Utse hälsoinspiratörer. En förändring i attityder till levnadsvanor måste komma inifrån. Genom att utse och utbilda hälsoinspiratörer bland personalen ökar chanserna till förändring.

5. Följ upp hälsoarbetet. Gör noggranna uppföljningar både av de personer som erbjudits särskilda insatser och av hälsoarbetet i stort.

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras