Fästing-app hjälper dig undvika odjuren

Fästing-app hjälper dig undvika odjuren

Fästingsäsongen är igång och med hjälp av en fästing-app kan telefonen informera dig om utsatta områden.

Riskområdena där fästingar kan smitta dig med TBE blir större och större och för dig som ofta vistas i skärgården är det bra att vara på sin vakt.Nu finns det en app som varnar för riskområden – och tipsar om var du kan vaccinera dig mot viruset. Medicinföretaget Baxter har utvecklat “Fästingguiden”, som visar dig riskområdena.
– Det kan bli ett fästingår i år med tanke på att fästingarna har varit skyddade under vinterns tjocka snötäcke, dock beror den fortsatta utvecklingen på hur vädret blir under vår och
sommar. Antalet fall av TBE minskade förra året, sannolikt beroende på den torra period vi hade i slutet av juni och under juli. Trots det upptäcktes enstaka fall i nya områden där TBE-smitta inte förekommit tidigare, säger Rolf Gustafson, medicinsk direktör på Baxter till Aftonbladet Hälsa.

TBE

Tick Borne Encephalitis (TBE) Annan benämning: fästingburen encefalit.

TBE (Tick Borne Encephalitis), fästingburen encefalit, är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa via fästingen. Sjukdomen yttrar sig främst som en hjärnhinneinflammation.

Sjukdomen ses i Sverige framför allt längs ostkusten, och de flesta fallen har smittats inom Upplands och Södermanlands skärgårdar och de östra samt mellersta delarna av Mälaren, där ett antal särskilda riskområden har identifierats. Smittan är dock, även i de särskilda riskområdena, förhållandevis ovanlig. Det är främst permanent- och sommarboende personer som insjuknar. Flera fall har också rapporterats från Åland. På samma tid har smittan blivit vanligare kring Vättern och Vänern. Några personer har även blivit smittade vid Omberg invid Vättern.

Årligen rapporteras 150–200 fall. Sjukdomen är tämligen vanlig i de baltiska staterna och i centrala Europa (framför allt Österrike).

Källa: Smittskyddsinstitutet
Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras