De positiva hälsoeffekterna av korta och intensiva träningspass förvånar forskare

burpees högintensivt träningspass

I en studie av Massachusetts Allmänna Sjukhus så redogörs de fysiska fördelarna med korta och intensiva träningspass. Huvudforskaren, och sektionschefen för hjärtsvikt vid samma sjukhus, säger att det finns mycket som är känt om träningseffekterna på hjärt-, kärl- och inflammatoriska system i kroppen, men att deras studie ger en djup inblick i vilken metabolisk effekt träning har. Detta möjliggörs genom studiens koppling mellan specifika metaboliska vägar till träningsresponsvariabler och långsiktiga hälsoutfall. 

Men vad innebär detta i praktiken? Jo, att 12 minuters intensiv konditionsträning påverkade mer än 80% av kroppens metaboliter och att det till stor del innebar positiva hälsoeffekter. Detta innebar även att det gick att identifiera potentiella mekanismer som kan hjälpa till att bidra till en ökad förståelse för metaboliska fördelar med konditionsträning. Studien presenterar vidare hur dessa korta, men intensiva, träningspass framkallar förändringar i kroppens nivåer av metaboliter som korrelerar med, och kan hjälpa till att mäta, en individs kardiometaboliska, kardiovaskulära och långvariga hälsa. Du kan hitta de Bästa svenska casinon på casino zone.  

I en evidensbaserad artikel publicerad på Healthline presenteras 10 positiva effekter av träning. Där presenteras konditionsträning som en träningsform som kan minska depression, ångest och stress. Artikeln lyfter också mer självklara effekter som viktminskning och hur träning är bra för ens energinivåer. Precis som studien från Massachusetts framhäver, så har träning positiva effekter på kroppens organ och på kroppens metabolism. Som exempel så lyfts intensiva träningspass fram som stävjande mot kroniska sjukdomar som insulinkänslighet, förhöjt blodtryck och hjärtsjukdomar. Vidare finns det även skönhetsaspekter till träning som inte heller ska underskattas, till exempel så bidrar fysisk aktivitet till bättre hud, bättre fysik och minskad vikt. 

I studien av Massachusetts Allmänna Sjukhus så var det som överraskade forskarna i studien att även så pass korta träningspass kan ha effekt på metaboliter som styr viktiga kroppsfunktioner som oxidativ stress, insulinresistens, vaskulär reaktivitet, inflammation och livslängd. Studien grundar sig på data från en hjärtstudie där metabolitnivåerna hos 411 medelålders män och kvinnor mättes före och direkt efter ett 12 minuters intensivt träningspass. Det upptäcktes då gynnsamma skiftningar i ett antal metaboliter till exempel DMGV, som är en metabolit som med träning sänker risken för diabetes och leversjukdom med hela 18%. Resultatet av studien avslöjar även att vissa faktorer korrelerar med varandra såsom personens kön och kroppsmasseindex. Vidare begränsar fetma till viss del fördelarna med träning vilket var ett annat resultat som uppmärksammats. 

Studiens forskare kommenterar studien och föreslår att studiens resultat gör det möjligt att anta att man kan se effekterna av träning genom att spåra olika metaboliter vilket ger unika signaturer som kan avslöja hur vältränad en person är. Forskarna drar paralleller till hur man genom blodprov kan mäta hur väl njurarna och levern fungerar. 

Framinghams Hjärtstudie, som också är upphov till denna studie, inleddes så tidigt som 1948 och har nu sammanlagt omfattat tre generationer av studiedeltagare. Genom att studien har innefattat många generationer så har forskarna “bättre kunnat förstå den molekylära grunden för hur träning påverkar kroppen och använda den kunskapen för att förstå den metaboliska arkitekturen kring kroppens respons på träning” (svensk översättning), säger medförfattaren Ravi Shah. Kontentan av studien är att det lättare kommer gå att urskilja hälsofrämjande effekter av träning och att det kommer bli enklare att rikta specifik träning åt personer som har metaboliska riskfaktorer för att få in dem på en hälsosammare livsstil och i slutändan även förlänga deras livslängd. 

 

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.