Dålig arbetsmiljö kan bidra till hjärtproblem

Dålig arbetsmiljö kan bidra till hjärtproblem

Män som nyligen haft hjärtinfarkt eller kärlkramp och vars arbetsplats präglas av en dålig psykosocial miljö anser själva ofta att arbetsmiljön varit en bidragande orsak till hjärtproblemen.

En psykosocialt dålig arbetsmiljö präglas av att den anställde upplever högt ställda krav, men själv har liten möjlighet att kontrollera sitt arbete, eller inte känner att hen får tillräcklig uppskattning för sin insats. En avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar att män som nyligen drabbats av hjärtinfarkt eller kärlkramp och som själva upplever att de har en dålig psykosocial arbetsmiljö ser en koppling mellan sin hjärtsjukdom och sin arbetssituation.

– Dessa män trodde också ofta att det skulle ta längre tid för dem innan de kunde återgå till sitt arbete, säger doktoranden Mia Söderberg som skrivit avhandlingen.

Män som inte har problem med hjärtat men som upplever att deras arbetsmiljö är psykosocialt dålig har ofta varningstecken för hjärtkärlsjukdom, som högt blodtryck och högt värde för kolesterol. Mia Söderberg kan också dra slutsatsen att dessa män oftare byter jobb, och pekar här på en skillnad mellan kvinnor och män.

– Vi kunde bara se detta samband hos män, vilket kan bero på att arbetsmarknaden är könssegregerad och att kvinnor och män generellt arbetar inom olika yrkeskategorier där förutsättningarna för att kunna påverka sin arbetssituation skiljer sig åt, säger Mia Söderberg, och fortsätter:

– För kvinnor kan kombinationen av jobbrelaterad stress och hushållsarbete också ha en större inverkan på hälsa och olika hälsorelaterade beteenden än den har hos män. Arbetsmarknaden domineras inte längre av industri, i stället handlar arbete allt mer om kunskapsprocesser och kontakt med andra människor.

– När det gäller arbetsrelaterad ohälsa har vi också sett ett skifte, från fokus på fysiska riskfaktorer till ett större behov att utreda psykosociala faktorer, säger Mia Söderberg.

 

Missa inga nyheter! Följ oss på facebook och twitter.

 Foto: Pixabay.com

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.