Com4change – gör skillnad

Com4change – gör skillnad

Com4change AB utbildar människor i att själva utveckla sin kraft som personer, för att kunna använda den i de arbetsgrupper, företag och organisationer de verkar i.

Kommunikologi

– Läran om strukturen och dynamiken i kommunikation och förändring, där all upplevelse och allt beteende defi nieras som kommunikation. Mer info på www.com4change.se eller 08–669 10 31. Nästa utbildning i kommunikologi, i com4change regi, startar 19 oktober 2010.

Com4change AB utbildar människor i att själva utveckla sin kraft som personer, för att kunna använda den i de arbetsgrupper, företag och organisationer de verkar i.

Kommunikation genomsyrar allt
– Många tänker på kommunikation som ett fristående ämne, men kommunikation är som syret i luften vi andas – den genomsyrar allt. Det fi nns gemensamma nycklar och mönster i kommunikation oavsett behov och utgångsläge. Det gör att vi kan arbeta med olika yrkesgrupper, i olika sammanhang, säger Ulla Bjerkhaug.
   Eva Cedervall och Ulla driver tillsammans com4change. Båda är certifi erade komcom4change – det lilla företaget som gör stor skillnad munikologer med lång erfarenhet av att utbilda och coacha människor till egen kommunikationskompetens.

Medvetenhet om sin egen och andras kommunikation
Genom att studera kommunikologi tillägnar man sig en medvetenhet om sin egen och andras kommunikation. En kompetens för att kunna kvalitetssäkra olika förändringsprocesser, vare sig det är på individ, grupp eller organisationsnivå.
   – För att det professionella samarbetet skall fungera gäller det att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet. Därigenom får många även tillgång till det som skapar balans i deras övriga liv.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Innan du spelar på casino utan svensk licens är det viktigt att du har full koll på vad som gäller och vilka casinon som är bäst.