Bättre hälsa med kognitiv beteendeterapi

Bättre hälsa med kognitiv beteendeterapi

Har du fastnat i gamla mönster, och vet inte hur du ska gå vidare? Då kan lösningen vara kognitiv beteendeterapi. ”Ibland behöver vi ta hjälp utomstående för att hitta balans i livet och komma vidare”, säger Eva Drugge, KBT-terapeut på K.R.A.M.

Att upptäcka att livet inte längre är som man själv vill är ett vanligt förekommande. Att veta hur man ska hantera situationen är däremot inte lika vanligt och enkelt. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en metod för att medvetengöra hur du tänker om dig själv och din omgivning, hur du kan påverka dina känslor och handlingar. Terapiformen har visat sig vara verksam vid en rad olika problemområden. Allt ifrån att bota rädslor och fobier till att ta sig igenom en skilsmässa eller veta hur man ska agera som anhörig till en missbrukare.
– KBT kan hjälpa dig att se mönster och förändra dem. Det är en terapiform som fokuserar på lösningar här och nu för en bättre framtid. Tillsammans med terapeuten fastställer man individualiserade och tidsbegränsade mål, vilka sedan utvärderas och kontinuerligt följs upp, säger Eva Drugge, diplomerad kognitiv samtalsterapeut på K.R.A.M.

Kognitiv psykoterapi
Förutom att bedriva KBT arbetar Eva även med KPT som är förkortningen för kognitiv psykoterapi.
– Genom KPT jobbar man inte bara ifrån nuet och framåt. Här går man även tillbaka och ser på vad som har hänt. KPT bygger på att dina erfarenheter har format dig till den du är i dag. Vi bildar livsteman utifrån våra erfarenheter om både oss själva och personer i vår omgivning. Något som inte alltid är till en fördel, varken för oss själva eller för andra.
Inom KPT ligger fokus på tanke, känsla och handling. Från en tanke kommer en känsla som sedan leder till en handling.
– KPT strävar efter att du ska få kunskap och insikt om varför du har det beteendet du har, för att hitta nya strategier som är mer ändamålsenliga för just dig.

Viktigt med förtroende
Allt fler väljer att gå i terapi och för den som vill ta hjälp utomstående tipsar Eva om att vara noggrann med valet av terapeut.
– Att gå till en terapeut är en process i sig och det gäller att klienten har förtroende för terapeuten. Första gången jag möter mina klienter får de berätta vad det är som gör att de söker hjälp. Det första samtalet är alltid kostnadsfritt för att klienten ska känna sig trygg tillsammans med mig. Hur många behandlingstillfällen som behövs är individuellt. Det varierar beroende på vad det är klienten vill ha hjälp med samt hur djupt det sitter. Mår man dåligt och behöver hjälp att komma vidare ska man absolut inte vara rädd för att ta hjälp utomstående. 

Läs mer här.

Foto: Caroline Drugge

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.