Almedalsveckan 2016 program – med fokus på hälsa

Almedalsveckan 2016 program – med fokus på hälsa

Den 3 – 10 juli 2016 arrangeras Sveriges största politiska mötesplats, Almedalsveckan. Intresset kring hälsofrågorna växer lavinartat inom politiken och SportHälsa kommer naturligtvis vara på plats.

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 när dåvarande utbildningsministern Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. Sedan dess har mycket utvecklats och de tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats.

– Intresset är stort och ökar för varje år. Det vi ser är att 98 % av arrangörerna återkommer och att det därutöver tillkommer nya varje år. Det blir också fler och fler organisationer som kommer hit enbart för att ta del av eventet själva, säger Jenny Sander, koordinator på Almedalsveckan.

De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen under veckan. Ett område som generellt växer rejält är hälsofrågorna.

– Den sektorn som är största ämnet på Almedalen är vård och omsorg, och det är också det området som växer mest. Frågor gällande sjukskrivningar, barn och ungdomars hälsa och hur skolan jobbar med detta är några av de mest uppmärksammade frågorna, fortsätter Jenny.

Alla evenemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. Men har du inte möjlighet att närvara själv kan du kika in på sporthalsa.se under veckan där vi kontinuerligt kommer uppdatera kring hälsofrågorna.

Urval ur programmet

4 JULI

Energieffektivisering – kan bli ett hälsoproblem

Hur ska byggbranschen undvika att upprepa 1970-talets misstag? Då tätade man husen och drog ner ventilations­flödena så att inomhusklimatet blev mindre hälsosamt.

Arrangör: Svensk Ventilation.

Dag: 4 juli, kl 09.00–09.30.

Plats: Holmen, H606.

Kontaktperson: Britta Permats, vd, Svensk Ventilation,
070-83 43 989,
britta.permats@svenskventilation.se

Energismart renovering som förbättrar ­luftkvaliteten

Vad finns i luften vi andas? Hur skyddar vi oss mot luftföroreningar. Går det att göra en energismart renovering
och samtidigt förbättra luft­kvaliteten?

Arrangör: Svensk Ventilation.

Dag: 4 juli, kl 10.00–10.30.

Plats: Holmen, H606.

Kontaktperson: Britta Permats, vd, Svensk Ventilation,
070-834 39 89,
britta.permats@svenskventilation.se

Nolltolerans mot ­matchfixning – spel på idrottens villkor

Manipulerade matcher är ett hot mot idrotten. De senaste åren har antalet misstänkta matcher ökat kraftigt. Men dagens lagstiftning håller inte måttet och brotten är våra att utreda. I den pågående spelutredningen ska utredaren bedöma vilka åtgärder som ­behöver vidtas för att mot­verka matchfixning.

Arrangör: Svenska Spel.

Dag: 4 juli, kl 11.00–12.00

Plats: Joda Bar och kök,
Skeppsbron 24

Kontaktperson: Anette ­Törnqvist, Svenska Spel
070-08 74 590,
anette.tornqvist@svenskaspel.se

Idrotten är en arena för ­integration – men får alla vara med?

Idrottsrörelsen är en fantastisk arena för integration. Ung­domar med utländsk bakgrund deltar i stor utsträckning i
föreningsidrotten. Men det finns fortfarande skillnader. Vad kan vi göra för att ut­jämna skillnader och öppna dörrar för alla inom svensk idrott?

Arrangör: Svenska Spel.

Dag: 4 juli, kl 14.00–15.00

Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24

Kontaktperson: Anette ­Törnqvist, Svenska Spel
070-0874590,
anette.tornqvist@svenskaspel.se

Hur pratar man vikt och ­hälsa med barn och ­ungdomar? Vilken påverkan har ­vuxnas hälsosyn på
barn och ungdomars ­utveckling? 

Övervikt och fetma ökar i Sverige i dag och rapporter om att barn och ungdomar måste röra på sig mer och äta mer hälsosamt. Men vilket ansvar har samhället och vuxenvärlden i barns hälsa?

Hur påverkas egentligen vuxnas samtal om hälsa och vikt våra barn och ungdomars syn på hälsa och livssituation. Betydelsen av hur man som vuxen pratar om vikt, hälsa, rörelse samt utseende med kommande generation.

Arrangör: Riksförbundet HOBS- Hälsa oberoende av storlek, Studiefrämjandet

Dag: 4 juli 2016 14:00 – 14:45

Plats: Mejerigatan 1

Medverkande: Jessica Chmiel och Orley Andreasson Riksförbundet HOBS

5 JULI

eHälsolösningar – hur
kan digitala innovationer snabbare komma till nytta för patienter?

Det finns ett stort antal innovativa eHälsolösningar, men ett flertal används ännu inte i vården och har inte kommit patienter till gagn. Vilka hinder finns och och vilka incitament behövs för att lösningarna ska användas i vården?

Arrangör: Sirona Health Solutions

Dag: 5 juli, kl 15.00–16.00.

Plats: Best western Strand ­Hotel, Strandgatan 34.

Kontaktperson: Sara Edberg, Sirona Health Solutions
070-44 88 011
sara.edberg@sironagroup.se

6 JULI

Grön skolgårdar minskar stress och ökar inlärning – hur ska framtidens skola utvecklas?

I den pågående satsningen på upprustning av skolgårdar och övriga investeringar i skolan har barnens inlärningsmiljö kommit i fokus. För att främja inlärningen och minska stress är gröna skolgårdar en viktig prioritering vid om- och nybyggnationer av skolor.

Arrangör: Hemsö Fastighets AB

Dag: 6 juli, kl 12.00–12.45.

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Kontaktperson: Birgitta Grafström, Hemsö Fastighets AB 070-55 50 004.

Utmaning hälsa – vad gör politikerna för att dra
större nytta av forskning och innovation?

Ta del av konkreta exempel på hur forskning och innovation kan minska vårdkostnader och hör vad politiker gör för att i ökad utsträckning dra nytta av det i Sverige.

Arrangör: Forska!Sverige, Capio.

Dag: 6 juli, kl 17.30–18.45.

Plats: Rosas Café, S:t Hans­gatan 22.

Kontaktperson: Hanna Agardh,  Forska!Sverige,
0733-49 7980,
hanna.agardh@forskasverige.se

7 JULI

Existensiell hälsa – en ­helhetssyn på människan?

I ett samhälle präglat av prestation, bristande kontroll, stress och fragmentisering, behöver den existentiella dimensionen lyftas fram mer i hälsoarbetet. den existentiella hälsan handlar om hur vi tänker, känner och handlar i vårt liv; om sammanhang, mening priorriteringar och möjligheter.

Arrangör: Studieförbundet Bilda, Sankt Lukas, Equmeniakyrkan.

Dag: 7 juli, kl 10.00–10.45.

Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12.

Kontaktperson: Magnus ­Sundell, Studieförbundet ­Bilda,
0708-23 34 73,
magnus.­sundell@bilda.nu

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.