Alldeles självklara rekommendationer, eller?

Alldeles självklara rekommendationer

Vad finns det egentligen för riktlinjer och rekommendationer när det gäller folkhälsa?

I likhet med internationella riktlinjer rekommenderas minst 30 minuters fysisk aktivitet på minst en måttligt intensiv nivå varje dag motsvarande en extra energiförbrukning på 150 kcal (Pate RR, et al). Denna rekommendation gäller i dag i hela Norden (Nordiska Rådet).

Svensk rekommendation
Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten (Svenska Läkaresällskapet).

Nordisk rekommendation för barn och unga
Minst 60 minuter fysisk aktivitet varje dag rekommenderas. Aktiviteten bör inkludera både måttlig och hård aktivitet (Nordiska Rådet).

Aktiviteten kan delas upp i flera pass under dagen.
Aktiviteterna bör vara så allsidiga som möjligt för att ge kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet, kortare reaktionstid samt koordination.

Övrig forskning
Man kan uppnå samma hälsovinster genom att träna åtminstone 3×30 minuter med hög intensitet (6–10 MET) varje vecka.

De som är mest stillasittande har mest att vinna på att öka sin aktivitet.

Fysisk aktivitet kan ackumuleras i kortare tidsperioder per pass under dagen.

För att förebygga viktuppgång krävs 45-60 minuter fysisk aktivitet på minst måttlig nivå varje dag.

För att uppnå viktstabilitet efter viktminskning bör man vara aktiv 60–90 minuter per dag på minst måttlig intensiv nivå.

Äldre personer rekommenderas anpassad styrke-, balans- och rörlighetsträning.

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.