Alkoholmissbruket ökar bland äldre

Alkoholmissbruket ökar bland äldre

Andelen äldre personer som dricker mycket alkohol och riskerar att utveckla ett beroende ökar. Det gäller främst kvinnor. Det är en av slutsatserna i Socialstyrelsens årliga lägesrapport inom vård och omsorg.

Rapporten beskriver tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Sverige. Den pekar på att behovet av vård och stöd ökar bland vissa grupper i samhället.

Ett exempel är att allt fler äldre dricker för mycket alkohol och riskerar att bli beroende. Andelen patienter i åldern 60 – 79 år som vårdas med en diagnos som kan relateras till hög alkoholkonsumtion har ökat kraftigt under perioden 2000 – 2010. Ökningen uppgår till 45 procent för både män och kvinnor. Dessutom dör allt fler äldre med en diagnos som kan relateras till alkohol.

– Alkoholmissbruk bland äldre ser ut att vara ett växande problem. Vi har en ny generation pensionärer som har högre alkoholkonsumtion än tidigare. Särskilt äldre kvinnor verkar dricka mer jämfört med tidigare. Detta är en utmaning för beroendevården som i stort sett saknar behandlingsprogram för äldre, säger Eva Wallin som är enhetschef vid Socialstyrelsen.

Enligt rapporten ökar även behandlingen med centralstimulerande läkemedel mot adhd kraftigt bland både pojkar och flickor. Pojkar och yngre män står för 80 procent av alla uthämtade recept.

Andelen pojkar som hämtar ut adhd-läkemedel är högst i åldern 10–14 år. År 2010 fick i genomsnitt 3,2 procent av pojkarna i den åldersgruppen adhd-läkemedel utskrivet av läkare. Motsvarande siffra för flickorna var 1,3 procent. Men det finns stora skillnader mellan länen och andelen pojkar som hämtade ut adhd-läkemedel varierade mellan 1,7 och 6 procent.

– Samtidigt vet vi att alla barn som diagnostiseras för adhd inte behöver läkemedel och det är därför svårt att bedöma om det finns en överförskrivning eller en underförskrivning, säger Karin Flyckt som är projektledare på Socialstyrelsen.

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras