80 procent tycker det är viktigt att leva hälsosamt

80 procent tycker det är viktigt att leva hälsosamt

Närmare 80 procent av befolkningen har insett betydelsen av att leva hälsosamt. Det visar en studie som mässan Allt för hälsan tillsammans med Mediabyrån Mec har tagit fram.

Sett till hela Sveriges befolkning så är intresset för begreppet hälsa mycket stort. 35 procent eller 2,5 miljjoner människor mellan 15 och 79 år instämmer till fullo i att det är viktigt att leva ett hälsosamt liv. 44 procent instämmer något och 18 procent har ingen åsikt. Det innebär att nästan 80 procent av befolkningen inser betydelsen av att leva hälsosamt.

Studien som Allt för hälsan och Mediabyrån Mec har gjort fokuserar på den andel av befolkningen som till fullo instämmer i att det är viktigt att leva ett hälsosamt liv. Studien tar upp flera intressant aspekter och visar siffror som är mycket positiva:
– Intresset för hälsonyttig mat har ökat med 12 procent de senaste 10 åren.

Studien identifierade sex grupper som på olika sätt illustrerar begreppet hälsa idag:
– Hälsa som aktivitet/idrott 17 procent
– Hälsa som träning 23 procent
– Yttre hälsa 10 procent
– Inre/alternativ hälsa 22 procent
– Mat som hälsa 44 procent
– Hälsa som värdering 22 procent

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras