8 av 10 svenskar köper ekologisk mat

8 av 10 svenskar köper ekologisk mat

Allt fler svenskar har köpt ekologisk mat det senaste halvåret, det visar Urtekrams nya eko-barometer. Mest ekologisk mat köper studenter.

Barometern visar att 9 av 10 svenskar är oroliga för hur den icke-ekologiska maten påverkar miljön och 8 av 10 är oroliga över hur maten påverkar deras hälsa. Bland studenterna, som köper mest ekologisk mat, är hela 88 procent oroliga för hur icke-ekologisk mat påverkar hälsan. Barometern visar också att mer än varannan svensk saknar förtroende för att matproducenterna ser till det bästa för hälsan och miljön.

– Studenternas oro speglar den unga generationens syn på mat, nu gäller det för producenter och butiker att hänga med, säger Anders Tengelin, Sverigechef på Urtekram.

Upplevs bättre för hälsan
Bland kvinnorna uppger 84 procent att de köpt ekologisk mat det senaste halvåret mot 71 procent av männen. Det som gör att många väljer ekologisk mat är i första hand miljöhänsyn men även djurhållning och hälsa är tungt vägande argument. Studenter och familjer med barn under sex år köper i större utsträckning ekologisk mat för att det är bra för hälsan. Det går också hand i hand med att samma grupper är oroliga för hur den icke-ekologiska maten påverkar dem.

 

sites/default/files/Untitled-1.jpg
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Yougov. Under perioden den 20-21 oktober 2014 har sammanlagt 1010 intervjuer genomförts via internet med män och kvinnor mellan 18-74 år i Sverige.

 

Foto: Pixbay

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.