70 000 stockholmare har kommit igång

70 000 stockholmare har kommit igång

Initiativet Stockholm – världens friskaste stad har resulterat i att 70 000 stockholmare har kommit igång och motionerat.

Nyligen presenterade Stockholms läns landsting Folkhälsorapport 2011 som ger svar på stockholmarnas hälsotillstånd och i vilken utsträckning de motionerar. De senaste två åren har Friskis&Svettis Stockholm arbetat aktivt för att göra Stockholm till Världens friskaste stad.
– Vårt mål har varit att få 50 000 fler stockholmare att börja röra på sig. Det har vi främst gjort genom att göra träning så lättillgänglig som möjligt, inspirera till att komma igång och bidra med kunskap om vikten av motion, säger Peter Rogeman, chef för Friskis&Svettis Stockholm.

Satsningen Världens friskaste stad har gett effekt. Bara under två år har:
12 000 personer deltagit i föreningens kostnadsfria utomhusträning
9 000 personer firat Träningens dag, en dag öppen för alla fylld av träning och inspiration
20 000 personer jympat, dansat och svettats ute i parkerna i den traditionella utejympan
7 800 sport-, påsk- och höstlovslediga tonåringar tränat för en tia
500 lärare, fritidspedagoger och annan personal genomfört utbildningar i Mini-Röris och Röris, rörelseprogram för barn i skolan och förskolan
8 000 stockholmare blivit nya motionärer hos Friskis&Svettis Stockholm
10 000 personer provtränat genom medlemmarnas egna insatser och kom igång-erbjudanden
500 personer deltagit i föreningens kurser t.ex. Träning för överviktiga, Nystart och FaR (fysisk aktivitet på recept)

– Det är oerhört roligt att se att våra insatser har gett effekt och att även små insatser kan göra stor skillnad, säger Peter Rogeman.

Enligt Folkhälsorapporten 2011 är fysisk inaktivitet den fjärde största riskfaktorn för förtida död och kroniska sjukdomar. Övervikt och fetma ökar i befolkningen i nästan alla ålderskategorier. Övervikt är även en betydande riskfaktor för ett flertal allvarliga sjukdomar med stora samhällskostnader som följd. Folkhälsorapporten uppger också att drygt en femtedel av befolkningen 18-64 år är mycket stillasittande och motionerar aldrig. Detta trots att forskning visar entydigt att fysisk aktivitet leder till bättre hälsa.

Enligt en enkät som Friskis&Svettis Stockholm nyligen publicerade tillsammans med HUI Research, anser 86 procent av Stockholmarna att träning är viktigt/mycket viktigt för hälsan, detta oavsett utbildningsnivå.
– Det är alltså inte okunskap det handlar om i första hand, utan snarare om att sänka de hinder som finns för att komma igång. Detta är något som vi på F&S Stockholm kommer fortsätta att arbeta aktivt med även i fortsättningen. Men för att lyckas måste även politikerna och andra beslutsfattare ta sitt ansvar och skapa förutsättningar för att till exempel barn och ungdomar får röra på sig både i och utanför skolan. Eller att fysisk aktivitet blir en ännu mer självklar del av vården genom t.ex. fysisk aktivitet på recept, avslutar Peter Rogeman.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Innan du spelar på casino utan svensk licens är det viktigt att du har full koll på vad som gäller och vilka casinon som är bäst.