5 enkla sätt att minska risken för hjärt-kärlsjukdom

Regelbunden motion och mindre stillasittande bidrar till att minska risken för sjukdom och död i hjärt-kärlsjukdom. En Sifoundersökning som Hjärt-Lungfonden beställde inför julen har visat att hela fyra av tio svenskar kan tänka sig att avge ett nyårslöfte om att röra på sig mer. En betydligt mindre andel, drygt en av tio, ansåg sig leva tillräckligt hälsosamt.

– Forskning visar att mer än hälften av alla hjärtinfarkter kan kopplas till levnadsvanor och att fysisk aktivitet skyddar mot hjärt-kärlsjukdom. Därför är det positivt att det visar sig  att så många kan tänka sig att ha som nyårslöfte att röra på sig mer. Även små förändringar kan ge stor effekt, som att ta trapporna i stället för hissen, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I en Sifoundersökning beställd av Hjärt-Lungfonden svarade fyra av tio svenskar, 41 procent, att de kan tänka sig avge ett nyårslöfte om att börja röra på sig eller motionera mer och 23 procent kunde tänka sig att skaffa mer hälsosamma matvanor. Bara drygt en av tio svenskar, 13 procent, svarade att de redan lever ett hälsosamt liv och därför inte ville avge något nyårslöfte för hälsans skull.

Tack vare forskning som har bidragit till bättre vård, behandlingar och råd kring levnadsvanor har dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar i Sverige halverats sedan millennieskiftet. Ändå är hjärt-kärlsjukdom fortfarande Sveriges största dödsorsak med omkring 30 000 döda varje år – och utvecklingen kring riskfaktorerna fysisk inaktivitet, övervikt (BMI>25) och fetma (BMI>30) har försämrats över tid.

hälsa

Enligt en rapport från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE), kan över hälften av alla hjärtinfarkter och en tredjedel av all stroke i Sverige kopplas till levnadsvanor. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan en stor del av all kranskärlssjukdom och stroke förebyggas med förbättrade levnadsvanor. Även den som redan är sjuk kan snabbt göra stora hälsovinster.

5 enkla sätt att minska risken för hjärt-kärlsjukdom

  • Rör på dig regelbundet
  • Ät sunt (mer frukt, grönsaker och fibrer – mindre socker, salt och fel sorts fetter)
  • Undvik tobak
  • Stressa mindre
  • Kontrollera blodtryck, kolesterol och blodsocker – medicinera vid behov

– Hur vi lever har visat sig betyda mer än vi trott för hjärt-kärlhälsan och hälsan i stort. Många skulle behöva röra på sig mer och äta bättre för att minska sjukdomsrisken. Det kräver insatser på flera nivåer men också mer forskning för att förstå vad som driver utvecklingen i positiv riktning, säger John Pernow, professor och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Källa: Hjärt-Lungfonden och en webbaserad undersökning av Sifo under perioden 17-29 november 2021. Svarsalternativen bygger på de livsstilsfaktorer som påverkar hjärt-kärlsjukdom. 1 000 svenskar besvarade frågan: Kan du tänka dig att avge något av följande nyårslöften för att leva mer hälsosamt?

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.