3 miljoner till forskning om kvinnors hälsa

3 miljoner till forskning om kvinnors hälsa

I samband med World Village of Womens Sports stiftelses styrelsemöte, beslutades det om ytterligare tre miljoner kronor i forskningsanslag för hösten 2012.

– Detta betyder att vi kan förstärka forskningsprojekt som vi redan stödjer, samt att vi kan gå in i nya angelägna projekt med stort vetenskapligt värde, säger Per Nilsson, ordförande i stiftelsen för World Village of Women Sports.

World Village of Women Sports (WVWS) ska bli ett världsledande internationellt forsknings- och utvecklingscentrum med fokus på kvinnors idrott och hälsa. Styrelsen har beslutat att under uppbyggnadsperioden 2012-2014 etablera en forskningsmiljö tillsammans med lokala/regionala forskare och med stöd från det internationella vetenskapliga rådets medlemmar. Ökat samarbetet mellan Lunds Universitet, Malmö Högskola och Köpenhamns universitet är här en framgångsfaktor.

WVWS:s stiftelse är katalysatorn för det konceptuella innehållet, och med Midroc Property Developments inträde i satsningen har stiftelsen genom grundarna, Kent Widding Persson och Dan Olofsson, fått sin basfinansiering säkrad. Därför kunde nu stiftelsestyrelsen besluta om anslag på ytterligare tre miljoner kronor för hösten 2012.
-Det är övervägande naturvetenskapliga projekt som får stöd i första fasen, men vi ser med tillförsikt framemot fortsatt utveckling, bl a kommer ett starkt internationellt ledarskapsprojekt initieras där samarbetet med idrottsrörelsen är oerhört spännande och viktigt, säger Per Nilsson. 

WVWS stöttar redan ett antal forskningsprojekt. Under fotbollssäsongen 2012 genomför studiegruppen Football Research Group en heltäckande skadestudie på spelare i Damallsvenskan. Denna studie genomförs med stöd från WVWS. Ett annat forskningsprojekt är ”Unga kvinnor och undernäring” som syftar till att förstå elitidrottande kvinnors näringsintag.
– Vi kan nu med ökad styrka arbeta vidare med att förverkliga satsningen på ett världsunikt forsknings- och utvecklingscenter för kvinnors idrott och hälsa i Malmö. Arbetet med att säkerställa det konceptuella innehållet fortsätter enligt plan, säger Malin Eggertz Forsmark VD för World Village of Women Sports.

World Village of Women Sports, ett idrottsvetenskapligt forsknings- och utvecklingscenter med fokus på kvinnors idrott och hälsa. Genom att samla idrott, akademi och näringsliv i samma miljö skapas de bästa förutsättningarna för nya samarbeten och innovationer.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.