222 godkända hälsopåståenden

222 godkända hälsopåståenden

EU-kommissionen har publicerat 222 hälsopåståenden som godkänts för livsmedel inklusive kosttillskott inom EU. Det betyder också att mer än 2000 hälsopåståenden om ämnen i livsmedel inte längre är tillåtna. Företagen får sex månader på sig att ändra sin marknadsföring.

– Det här är bra för konsumenterna och framöver ska förhoppningsvis ingen bli lurad av påståenden om matens hälsopåverkan, på förpackningstexter, i reklamen eller på företagens webbsidor, säger Anita Laser Reuterswärd, nutritionist på Livsmedelsverket.

Godkända
De 222 påståenden som godkänts av kommissionen har tillräcklig vetenskaplig grund för att kunna säga att näringsämnen och andra ämnen har en viss betydelse för kroppens funktioner eller för viktkontroll. De flesta godkända hälsopåståendena gäller vitaminer, mineraler, fettsyror, protein och specifika fiber, och ett fåtal livsmedel såsom exempelvis valnötter. Några andra ämnen finns också på listan: aktivt kol, betain (endast tillåtet i kosttillskott), kreatin, vissa sockerersättningsmedel samt växtsteroler/växtstanoler.

Godkänt påstående är exempelvis ”Järn bidrar till normal bildning av röda blodkroppar och hemoglobin”. Den exakta lydelsen är viktig. 

Endast åtta antioxidanter godkända
Påståenden om antioxidanter har blivit vanliga för många produkter på senare år. 170 substanser har granskats. Hälsopåståendet ”bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress” är tillåtet för sju ämnen; tre vitaminer och fyra mineraler. För olivoljans polyfenoler gäller ”bidrar till att skydda blodfetterna mot oxidativ stress”.

Yoghurt
Flera bakteriestammar i drycker och yoghurtar tillmäts ofta hälsoeffekter, så kallade probiotika. Men det är bara ett enda hälsopåstående om probiotiska bakteriestammar som hittills godkänts: ”Levande yoghurtkultur eller syrad mjölk förbättrar laktosnedbrytningen i produkten hos individer som har problem med att bryta ner laktos ”

Det gäller en levande yoghurtkultur med två specifika bakteriestammar. 

Gemensamma regler i hela Europa
– Både konsumenterna och livsmedelsindustrin har velat ha gemensamma regler inom EU. Nu måste produkterna hålla vad de lovar och det blir lättare att kontrollera om ett hälsopåstående är vilseledande eller inte. Det är företagens ansvar att följa lagstiftningen, säger Anita Laser Reuterswärd. 

Omfattande granskningsprocess
Godkända hälsopåståenden är resultatet av en mycket omfattande process som pågått i mer än fyra år inom EU. De europeiska livsmedelsföretagen, inklusive kosttillskottsföretagen, skickade in sina förslag till hälsopåståenden i januari 2008. Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har utvärderat de vetenskapliga underlagen. EU-kommissionen har utifrån medlemsstaternas stöd sedan godkänt de hälsopåståenden som har vetenskapligt stöd.

De hälsopåståenden som inte har godkänts finns på en särskild lista på Kommissionens webbplats.

För ett åttiotal hälsopåståenden pågår ännu godkännandeprocessen. Efsa ska dessutom påbörja utvärderingen av 1500 hälsopåståenden för växter och växtextrakt, de som kallas för botaniska ämnen.

Sex månaders respit för företagen
Företagen har nu drygt sex månader på sig att anpassa sin märkning och marknadsföring till de nya reglerna. Dessa gäller förpackningar, reklam och webbsidor. Efter den 14 december 2012 får icke godkända hälsospåståenden inte längre användas.

Under 2013 kommer Livsmedelsverket tillsammans med kommunerna att påbörja en fördjupad kontroll av att hälsopåståenden om livsmedel används på rätt sätt.

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.