20 minuter yoga kan förbättra din mentala kapacitet

20 minuter yoga kan förbättra din mentala kapacitet

Ny amerikansk forskning har visat att efter ett 20 minuter långt pass med Hatha-yoga så fungerar hjärnan bättre än efter samma tid på ett löpband. Efter yogapasset hade de 30 försökspersonerna en signifikant förbättring på tester som bland annat undersökte förmågan att ta till sig ny information och att minnas den. Deltagarna visade överraskande bättre reaktionsförmåga och bättre kognitiv förmåga efter yogapasset än efter att ha promenerat eller joggat lika länge på ett löpband.

Text: Amanda Hansen

Professor Neha Gothe som höll i studien tror att andningsövningarna och de meditativa inslagen gjorde att deltagarna blev lugnare i både kropp och själ vilket gör det lättare att hålla distraherande tankar borta och istället fokusera på sin kropp och andning. Det finns många faktorer som kan förklara resultaten. Dels kan det bero på att man blir mer uppmärksam på sig själv efter att ha mediterat, dels på att meditation och andningsövningar är känt sedan tidigare för att minska ångest och stress vilket i sin tur kan leda till bättre resultat på vissa kognitiva tester. Slutsatser som man kan ha nytta av i sin vardag när man behöver energi till att utföra mentalt krävande uppgifter.

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.