Varannan pensionär har ont varje dag

Varannan pensionär har ont varje dag

Många äldre har ont dagligen och får inte den behandling som de behöver. Vissa patienter accepterar till och med smärtan och slutar söka efter effektiv vård, trots försämrad livskvalitet.

Läkemedelsföretaget Mundipharma har genomfört en enkätundersökning om långvarig värk bland medlemmarna i Sveriges Pensionärsförbund (SPF). Långvarig värk definieras som en ständig eller återkommande smärta under mer än tre månaders tid och förekommer hos 18 procent av alla vuxna i Sverige. Det är inte ovanligt att den leder till exempelvis sömnproblem, depression, nedsatt aptit och minskad livskvalitet. Ofta varar smärtan i många år. Det är framförallt personer i medelåldern och äldre som drabbas av långvarig värk. Många äldre som lider av långvarig värk söker inte vård, eller får inte adekvat vård när de väl söker den. Enkäten besvarades av 410 personer varav 298 anger att de lider av långvarig värk. 80 procent av de svarande som har långvarig värk har ont varje dag och 26 procent har ständig värk. Smärtan varar ofta i många år. Två av tre svarande har haft värken i över sex år.

Värken påverkar främst fritidsintressen, men även sömn och dagliga rutiner försvåras. Det gör att många saker som tas för givna av en frisk människa blir en utmaning. Det som de svarande helst av allt skulle vilja göra om de slapp sin värk är att ta långa promenader. En vanlig orsak till långvarig värk är artros och det är vanligt vid stigande ålder i exempelvis knä- och höftleder, samt ryggen. Detta bekräftas i undersökningen där värken hos två av tre har sitt ursprung i artros.

Accepterar smärtan
Resultat från flera andra studier, bland annat Pain in Europé (1) och PainSTORY (2) pekar på att patienter med långvarig värk efter ett tag ser smärta som något oundvikligt och något som inte går att behandla. Resultaten från undersökningen bland SPF:s medlemmar indikerar samma sak. Trots smärtorna söker 12 procent av de tillfrågade med långvarig värk inte hjälp. Flera accepterar också en enklare nivå på vården trots att de är missnöjda med den: Endast 17 procent anser helt att deras läkare känns väldigt kunnig inom området smärta/värk. Trots det väljer två av tre att inte uppsöka specialist.

Tillvänjningen och acceptansen av den egna smärtan märks också i viljan att påverka den egna situationen. 59 procent av de som har långvarig värk är missnöjda med sin nuvarande behandling. 40 procent av de som är missnöjda med sin behandling planerar ändå inte att avsluta eller byta behandlingen.

Det absolut vanligaste är att patienterna endast får läkemedel såsom paracetamol (t.ex. alvedon eller panodil) och antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. Voltaren eller Diclofenac). Endast en av tre får läkemedel som opioider eller muskelavslappnande läkemedel.

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.