Ny forskning ifrågasätter rekommenderat dagligt saltintag

Ny forskning ifrågasätter rekommenderat dagligt saltintag

En ny forskningsstudie ifrågasätter vedertagna rekommendationer om daglig saltkonsumtion. Studien är en av de största i sitt slag och indikerar att nuvarande mycket låga rekommendation för högsta dagsintag kan vara för låg och till och med skadlig. I studien deltog över 100 000 individer i 18 länder, varav drygt 4 000 från Västsverige.

Två rapporter från en världsomfattande studie, som publicerades 14 augusti 2014, i New England Journal of Medicine, ifrågasätter vedertagna sanningar och rekommendationer om saltintag. I studien, The Prospective Urban Rural-studien, PURE, har man i nära fyra år följt över 100 000 personer från 18 länder, varav drygt 4 000 från Göteborg och Skaraborg.

Studien har granskat intaget av natrium och kalium och hur det relaterar till blodtryck, dödsfall, hjärtsjukdomar och stroke.

– Detta är en av de mest ambitiösa studier som gjorts vad gäller effekterna av människors saltintag över tid, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien.

För mycket salt har länge varit känt som en allvarlig hälsorisk. Resultatet i den nya studien visar att ett ökat natriumintag ökar blodtrycket och då framför allt bland dem med ett intag över 5 gram per dag (över 12,5 g koksalt), bland dem som redan har högt blodtryck eller är över 55 år. Det nuvarande intaget i Sverige ligger normalt mellan 4 och 5 gram per dag (10-12 g koksalt) medan Livsmedelsverkets rekommendationer är att vuxna ska äta högst 2,3 gram natrium per dag, vilket motsvarar 6 gram bordssalt eller ca en tesked, en nivå som få svenskar håller idag.

En av studiens två rapporter visar samtidigt att det rekommenderade intaget för en god hälsa kan vara för lågt. Ett lågt intag är visserligen förknippat med ett något lägre blodtryck jämfört med ett genomsnittligt intag, men ett lågt natriumintag kan också vara skadlig.

I PURE-studien var det lägst risk för kardiovaskulära händelser och dödsfall bland dem som konsumerade måttliga saltmängder och risken ökade både över och under det intervallet.

– Det finns mycket litet vetenskapligt stöd för att sänka saltintaget till en nivå där få svenskar ligger idag. Samtidigt är en hög konsumtion fortfarande förknippad med ökad risk, både för högt blodtryck och för hjärtkärlsjukdom, säger Annika Rosengren.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Innan du spelar på casino utan svensk licens är det viktigt att du har full koll på vad som gäller och vilka casinon som är bäst.