Triceps and biceps gains

Some sore triceps and biceps

Igår tränade jag biceps och triceps på 45 minuter innan gymmet stängde. På något knäppt sätt tenderar de passen som jag har tidspress på bli bäst och jag använder tiden väldigt effektivt, och igår gjorde jag sannerligen det! Jag hann både med att genomföra superset och dropset. Motivationen låg på topp eftersom jag insåg att när jag började träna för ca 1,5 år sedan kunde jag ta 5 kg i bicepspress med hantlar men nu kunde jag ta hela 9 kg! Nästan en fördubbling, Jippi.
Utvecklingen sker sakta men säkert om man är målmedveten kämpar varje dag med att äta rätt, lyfter sina vikter och sköter motionen. Håll er motivation på topp och kämpa på, Love Health!
Uppvärmning: gångband 10 min.

Triceps

Superset med:
Triceps puch down i kabel maskin – 3 set, 10 reps
Kabelpress över huvudet-tricepsextensions – 3 set, 10 reps
skull crush – 3 set, 8, 7, 7 reps
Dropsset:
Triceps overhead press ståendes med hantlar – 3 set, 10 reps på vardera viktintervall

Biceps

Bicepscurl med hantlar – 4 set, 12, 10 ,10 ,10 reps (5 kg uppvärming,9 kg)
Hammercurl med hantlar – 3 set, 10 reps
Stående biceps kabel curl – 3set, 10 reps

//Yesterday I trained biceps and triceps on 45 minutes before the gym closed. In some weird way, they tend passes that I have time constraints on becoming the best and I use the time very efficiently, and yesterday I did indeed it! I managed both to implement supersets and dropset. The motivation was on top because I realized that when I started training for about 1.5 years ago, I could take 5 kg in the biceps press with dumbbells but now I could take full 9 kg! Nearly doubling, yay.
Development takes place slowly but surely if it is purposeful struggle every day with eating right, lifting their weights and manages the motion. Keep your motivation on top and fight on, Love Health!

Heating: treadmills for 10 minutes.
Triceps

Superset with:
Triceps puch down the cable machine – 3 sets, 10 reps
Cable Press over the head-tricepsextensions – 3 sets, 10 reps
saull crush – 3 sets, 8, 7, 7 reps

Dropsset:
Triceps standing overhead press with dumbbells – 3 sets, 10 reps on each weight range

Biceps

Biceps curls with dumbbells – Set of 4, 12, 10, 10, 10 reps (5 kg warming, 9 kg)
Hammercurl with dumbbells – 3 sets, 10 reps
Standing biceps cable curl – 3set, 10 reps
Inga kommentarer

Stängt för kommentarer