När blir spel skadligt?

De flesta personerna är medvetna om problematiken med spelmissbruk. Att spela poker, placera vad och besöka casinon kan vara en mycket dyr form av underhållning. När spelarna förlorar mer än de har råd med kan konsekvenserna bli katastrofala för de som spelar och deras familjer.

Spelprodukter är dock bara skadliga när människor konsumerar för mycket av dem. Spel är som alkohol: tillfällig användning är i allmänhet säker. Precis som två drinkar maximalt för alkohol kan upprättandet av riktlinjer för “ansvarsfullt” spelande minska risken för överanvändning.

Använd men missbruka inte … varken avhållsamhet eller överdrift gör någon lycklig – Voltaire

Definiera spelmissbruk

Är spelmissbruk en psykisk sjukdom? Tyvärr finns det inget enkelt svar på den frågan. “Oordnat spelande” är den enda rena beteendeformen av missbruk som erkänns i den femte upplagan av Diagnostics and Statistical Manual av American Psychiatric Association, känd som psykiaterns bibel.

Spelmissbruk är förknippade med mycket allvarliga skador vilket gör det till ett legitimt fokus för allmänhetens oro. Personer med spelmissbruk är mer benägna att dö av självmord än människor som lider av andra substansrelaterade missbruk. Många andra lagöverträdande människor hamnar i fängelse för brott som begås för att stöda sitt spelande.

Trots detta är vissa experter tveksamma på att se spelmissbruk som ett medicinskt tillstånd eftersom det tyder på att läkemedel är den mest lämpliga behandlingen. Det ignorerar också den roll som spelindustrin, regeringens regleringar och personligt ansvarigt spelar för att antingen främja eller skydda människor från skador som uppstår med spelmissbruk.

Australiska forskare har utformat ett pragmatiskt tillvägagångssätt för att definiera hasardspel när det gäller människors svårigheter att begränsa pengar och/eller tid på spel som leder till negativa konsekvenser för spelaren och andra i samhället.

Det föreslås av denna definition att spelmissbruk definieras som att konsumera “för mycket” av spelprodukter. Faktum är att många människor med spelmissbruk tenderar att konsumera för mycket av många andra produkter som orsakar vissa skador: ohälsosam mat, alkohol, tobak och olagliga ämnen. Denna överkonsumtion kan till slut förstöra en persons fysiska hälsa och mentala välbefinnande.

Spridningen av spelprodukter erbjuder gott om konsumtionsmöjligheter. På samma sätt har utvecklade länder blivit skickliga för att uppfylla vårt nästan omättliga önskemål om mat, konsumtionsvaror, kemiska ämnen och stimulerande aktiviteter.

Den evolutionära driften att spela

Hasardspel är en verksamhet som uppfyller ett djupt biologiskt behov av att skaffa resurser för vår förbättring. I vårt evolutionära förflutna var denna överväldigande önskan en psykologisk mekanism som försåg oss med en god ställning. Dessa människor hade “behovet av att förvärva” och effektivt ackumulera resurser för att överleva och föröka sig och blev därmed våra förfäder.

Hasardspel är ett kraftfullt abstrakt sätt att tillgodose denna biologiska uppmaning för förvärv och spelprodukter konstrueras noggrant genom många iterationer av framgångsrika och misslyckade chanser för att maximalt tilltala konsumenternas intressen. Detta gäller även bonusar som ges ut på odds och andra spel. Även om spelprodukter har en väldigt liten funktionell likhet med uppgifter och belöningar i vårt evolutionära förflutna har de förbättrats och förfinats för att skapa en överdriven vädjan till våra bevekelsegrunder.

Hasardspel är likaledes en supernormal stimulans för förvärv av en universell resurs, Pengar, det är symboliskt – och i vissa fall faktiskt – en resurs som förmedlar en god ställning. Detta kan leda till att människor investerar för mycket av sin tid och/eller pengar i en aktivitet som bara har underhållning som verkligt värde.

Hur mycket spel är “för mycket”?

Det är möjligt att ställa in trygga spelnivåer där människor kan njuta av att spela hasardspel utan att orsaka sig själv eller andra skador genom överdrivet spelande. Den nordamerikanska missbruksforskaren Shawn Currie fann till exempel att kanadensare som spenderade mindre än 1 % av sin bruttoinkomst på spel. Samt inte spelade mer än två till tre gånger per månad och spenderade mindre än 1 000 dollar per år var osannolika att uppleva skada från spel. I Sverige har regeringen sedan 2018 skapat nya regler för socialtjänstlagen som medför ett utvidgat ansvar för socialtjänsten att förebygga, motverka och bistå med insatser vid spelmissbruk.

Kanadensarna har gett oss en indikation på hur mycket spel är “för mycket”. I slutändan behövs dock forskning inom Sverige för att ge klara riktlinjer för vårt land och våra spelare.

Till skillnad från tobaksrökning som kan vara skadlig vid vilken nivå som helst kan blygsamma spelnivåer vara både underhållande och icke-skadliga. I själva verket fann en ny undersökning av New South Wales prevalence att många regelbundna spelare sa att deras liv hade blivit “roligare” som ett resultat av sitt spelande.

Slut på att skylla ifrån sig

Det är lätt att skylla spelbranschen, dålig reglering eller spelaren själv för den skada som spelandet kan orsaka. Istället för att skylla ifrån oss är det mycket mer produktivt att se till att alla kan spela en viktig roll i att begränsa spelkonsumtionen under “säkra” tröskelvärden.

Spelbranschen kan främja ansvarsfullt spelande och göra det klart för konsumenterna hur mycket spel som är “för mycket”.

Regeringen kan genomföra mindre kontroller som t.ex. förpliktelser och krav på att informera spelare om hur mycket tid och pengar de har spenderat på hasardspel. Folkhälsoorganisationer kan främja andra hälsosamma alternativ till spel för att dämpa suget att spela.

Slutligen kan spelare ta ett personligt ansvar för att hålla sitt spel inom de kända säkra gränserna. När alla tar ansvar för att förhindra spelmissbruk vinner alla.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.