52258_Hvudbild-idrottsutbildningar

Vill du bidra till god hälsa och hållbara idrottsprestationer? Sök till Tränarprogrammet på Högskolan Dalarna

Utbildningar

  • CSN-berättigad
  • Heltid

Tränarprogrammet på Högskolan Dalarna ger dig som är intresserad av tränarskap och träning en unik möjlighet att efter studierna kunna arbeta med idrott, fysisk aktivitet och hälsa på olika nivåer inom samhället.

Tävlings- och hälsoinriktad träning

Utbildningen har tre huvudområden: tränarskap, rörelsevetenskap och träningsvetenskap som ger dig förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera idrottsträning på olika nivåer. Andra året finns även möjlighet att fördjupa sig mot antingen tävlings eller hälsoinriktad träning genom valbara kurser.

Utifrån ditt eget intresse kan du fördjupa dig inom något av programmets kunskapsområden under examensterminen. Många av programmets kurser tar upp ett internationellt perspektiv på idrott och fysisk aktivitet. Bland annat genom att engelsk kurslitteratur används, möjlighet till utlandsstudier samt att viss undervisning sker på engelska.

Utbildningens innehåll

Under din utbildning kommer du att både läsa kurser och genomföra verksamhetsförlagda projekt där teori och praktik integreras. Detta är möjligt genom ett nära samarbete med externa organisationer inom idrottsrörelsen, kommuner, landsting och friskvårdsbranschen samt även företag. Som student på tränarprogrammet kommer det hjälpa dig i din övergång från studentlivet till arbetslivet.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Som student vid Tränarprogrammet får du genom arbetslivsanknytningen tillfällen att förbereda dig inför arbetslivet och möjlighet att tydligt koppla samman teori med praktik. Du får en inblick i hur arbetet går till och organiseras.

Studiemiljö

Tränarprogrammets utbildning bedrivs på Campus Lugnet i Falun, en idrottsmiljö i världsklass. Här kan du träna både vinter- och sommaridrott, i lag och individuellt.

Under utbildningen bedriver du dina studier i en sammanhållen idrottsmiljö där teori möter praktik, med många möjligheter för möten med idrottsaktiva, studenter och lärare. Dina lärare är utbildade inom idrottsvetenskap, men har också praktisk erfarenhet som tränare och ledare.

En annan viktig del av idrottsmiljön är Högskolan Dalarnas Idrottslaboratorium, LIVI. Här finns en toppmodern miljö med utrustning för biokemisk analys och rörelseanalys samt för fysiologiska och beteendevetenskapliga tester. Som student har du tillgång till ett laboratorium där du kan arbeta med rörelseanalys och tester av snabbhet, styrka och uthållighet.


Högskolan Dalarnas Idrottslaboratorium, LIVI.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som tränare, ledare eller konsult inom föreningar, förbund och företag, som tränare på gymnasier med idrottsprofil, hälso- och friskvårdsanläggningar samt inom idrottsrörelsen eller som egen företagare.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden inom idrotts- och hälsoområdet har expanderat under senare år i såväl Sverige som utomlands. Vårt moderna samhälle med många stillasittande jobb har ökat efterfrågan på välutbildade tränare i syfte att öka mängden fysisk aktivitet hos befolkningen. Även idrottsrörelsen i Sverige har på senare år börjat anställa fler och fler tränare där högskoleutbildning efterfrågas. Generellt sett ökar möjligheten att få jobb för de som har en examen från högskolan än bland dem som inte har det.

Jobb och karriär

Tränarprogrammet vid Högskolan Dalarna ger dig en unik kompetens att som högutbildad jobba som tränare samt att utveckla idrott, fysisk aktivitet och hälsa såväl i Sverige som internationellt. Förutom detta erhåller du en förmåga att leda människor inom dels idrott, fysisk aktivitet och hälsa och dels inom andra områden i samhället. Du får också en god grund att stå på inför ett eventuellt framtida eget företagande.

Vid en undersökning bland de studenter som hittills tagit ut en examen efter tränarprogrammet har det visat sig att variationen bland studenternas yrkesval är stor. Utbildningen öppnar nämligen upp för en bred karriär med massor av möjligheter inom idrott, fysisk aktivitet, hälsa och andra områden.

Brinner du alltså för hälsa och idrott, läs mer om och sök denna heltäckande Tränarutbildning här. 

Eller, besök deras Facebooksida här

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras