LifeGene

Gratis hälsokontroll till förmån för forskning

Med visionen om ett friskare Sverige arbetar LifeGene med att bygga upp en databas för framtidens forskningsprojekt. Närmare 50 000 svenskar deltar redan i projektet och ambitionen är att rekrytera hundratusentals frivilliga svenskar de närmsta åren.

Beskriving

LifeGene är ett samarbetsprojekt mellan sex medicinska fakulteter i Sverige med Karolinska Institutet som värd. Genom att kombinera hälsotester och enkätundersökningar från tusentals svenskar samlas värdefull information för att öka kunskapen om hur våra gener, vår omgivning och vårt sätt att leva påverkar vår hälsa. 

– Genom projektet vill vi hjälpa forskningen framåt för att kunna förebygga, diagnosticera och behandla sjukdomar som exempelvis allergier, depressioner, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och infektioner, säger Kicki Kjaergaard, chef på LifeGene. 


Ett projekt för alla 

Att delta i LifeGene är kostnadsfritt och som deltagare bestämmer man själv hur länge man vill medverka. Projektet vänder sig till både barn och vuxna. För att forskarna ska kunna följa vad som händer med människors hälsa på sikt erbjuds deltagarna att utföra en hälsokontroll var tionde år tillsammans med en årlig enkätundersökning om levnadsvanor. Ju fler som deltar desto klarare syns sambanden. 

 

– Det har varit till enormt stor hjälp att få följa ett stort antal deltagare under lång tid, säger Maria Berner Holmström, projektledare på LifeGene. Tack vare det har vi möjlighet att svara på flera avgörande frågor kring orsakerna till våra vanligaste folksjukdomar. Speciellt intressant är det att följa hela familjer då man kan reda ut varför vissa familjemedlemmar drabbas av sjukdom såsom astma och allergi medan andra inte gör det. 


Så deltar du 

För att delta i LifeGene börjar man med att fylla i sina personuppgifter på lifegene.se, därefter besvaras en enkät om levnadsvanor och sedan utförs en hälsokontroll på LifeGene Testcenter. Samtliga uppgifter behandlas med stark sekretess och säkerhetsrutin för att bevara deltagarnas anonymitet. Man kan även delta om man bara vill besvara enkäten. 

 

– Under hälsokontrollerna mäter medicinskt utbildad personal deltagarens längd, vikt, midjemått, höftmått, blodtryck, puls, lungfunktion samt fördelning av fett- och muskelmassa i kroppen. Även blod- och urinprov lämnas. Resultaten från de fysiska mätningarna får deltagaren direkt efter testet, övriga svar återkopplas inom två veckor efter besöket. Skulle vi upptäcka något som inte står rätt till hänvisar vi deltagaren till sin husläkare. Att vara med i LifeGene är alltså inte bara att sätt att få bättre koll på sin egen hälsa, man är även med och bidrar till forskning för ett friskare Sverige. 

<!–[if gte mso 9]>

Bekvämligheter

Genom att delta i projektet får du bättre koll på din egen hälsa samtidigt som du är med och bidrar till framtidens forskningsprojekt.

Priser

Att delta är kostnadsfritt.

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras