Psykisk ohälsa – varför kan vi inte få må bra?

För att börja så ska jag inte sticka under stol med att jag känt ett obehag och hållit mig ifrån psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa har för mig vart något som vi inte pratat om, något som skolan gärna undvikit att prata om (i alla fall under min skolgång på 00-talet), och som gemene man inte nämnt i positiva ordalag. 

För att börja så ska jag inte sticka under stol med att jag känt ett obehag och hållit mig ifrån psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa har för mig vart något som vi inte pratat om, något som skolan gärna undvikit att prata om (i alla fall under min skolgång på 00-talet), och som gemene man inte nämnt i positiva ordalag. 

Varför kan vi inte prata lika öppet om den psykiska ohälsan som den fysiska ohälsan? Varför går samtalsämnena kring kaffeborden hellre om cancer, vinterkräksjuka, influensa och mensvärk? Varför pratar vi inte öppet om depression, ångest, tvångstankar, manier, ätstörningar, självskadebeteende och likande? Visste du att det lever cirka 30 % med lindriga psykiska besvär såsom oro, ängslan eller ångest och att cirka 6 % av befolkningen lever med svåra besvär? Visste du också att varannan kvinna och var tredje man i åldern 16-29 år lever med lindriga psykiska besvär (1)?

Den fysiska ohälsan är, i och för sig, något ”synligt” (dvs. vi kan oftast utanpå se att en person lider) vilket den psykiska ohälsan oftast inte är. En person som mår dåligt har sällan feber, kräks eller ens nämner den mentala smärta som uppstår. Det finns inte paracetamol eller ibuprofen som dämpar smärtan och ångesten, det finns inte mirakelmedicin som tar bort alla tankar i skallen på den som mår psykiskt dåligt. Däremot kan vi ofta bota eller lindra symptomen på fysisk ohälsa genom medicin eller andra metoder som strålbehandling (cancer), träning (övervikt) eller vila (influensa). 

Psykisk ohälsa är idag en av de största orsakerna till att arbetsföra personer sjukskrivs i dagens samhälle. Den sista september 2015 så var 74 936 personer sjukskrivna för psykisk ohälsa, det motsvarar 41 % av alla sjukskrivna under det tredje kvartalet 2015 (2) vilket är att jämföra med cirka 20 % som var sjukskrivna för olika krämpor i rörelseorganen under samma tidsperiod.

Vi reagerar heller inte på att en person som står oss nära, t.ex. en kompis eller kollega, säger att den känner sig stressad eller nedstämd. Vi noterar och kanske kommenterar bara att ”jaha, ta det lugnare då” och så återgår vi till vår vardag igen. Vad jag dock tycker att vi ska göra är att ta detta på större allvar då det ibland kan leda till just sjukskrivningar och tyvärr även självmordsförsök i vissa fall.

Idag lider jag själv av psykisk ohälsa. För åtta år sedan fick jag min första diagnostiserade depression och idag har jag levt med depressionshämmande läkemedel i fem år. Till en början valde jag att inte prata om det, för jag var rädd för att personer som stod mig nära skulle vända mig ryggen. Men efter att vart nedstämd i 2 år, när jag gick in i en anorektisk period i mitt liv så valde jag att till slut gå ut med det och prata om det öppet.

Jag var skeptiskt lagd till en början och ville heller inte att mamma skulle prata om det, men sedan förstod jag att när mamma pratade med sina vänner så fick hon en helt annan förståelse för hur hon mådde och även jag fick support ifrån hennes vänner. I den vevan så valde jag också att gå ut offentligt med att jag mådde dåligt. Till en början var det inte lätt, jag visste inte hur mina vänner skulle ta det (vi var då 20 år). Jag började med att berätta för mina närmaste vänner – och jag fick förståelse och peppning. Sen när jag valde att berätta för lite mindre nära vänner så hände det som jag befarat, de vände mig ryggen. Men istället för att bli mera deprimerad så valde jag att se det positivt, för nu visste jag vilka mina riktiga vänner var. De här som peppade mig var riktiga vänner och kunde verkligen stötta mig, de andra var inte riktiga vänner.

Idag jobbar jag med träning och hälsa, men jag mår stundtals fortfarande väldigt dåligt. Idag pratar jag öppet om det, speciellt till personer jag har en anknytning till, för då får jag en helt annan förståelse för hur jag fungerar och jag får också ett bättre självförtroende och en bättre självkänsla. Så mitt råd till er är att börja prata om det, för det är vanligare än man tror och det kan hända att 3 av 10 (1) runt ditt kaffebord faktiskt lider av psykisk ohälsa just nu. 

 

(1) Folkhälsomyndigheten (2016). Självrapporterad psykisk ohälsa i befolkningen. 

 

(2) Försäkringskassan (2015). Pågående sjukfall efter diagnos 2015-12-17. 

Inga kommentarer

Stängt för kommentarer