Lägg inte näsan i blöt!

sites/default/files/image_194.jpg
Äta med ögonen? Eh nej, jag äter med näsan såklart.. 

sites/default/files/image_194.jpg
Äta med ögonen? Eh nej, jag äter med näsan såklart.. 

Inga kommentarer

Stängt för kommentarer