Så tar du bort fästingen säkert

Så tar du bort fästingen säkert

Varje år drabbas ett flertal svenskar av fästingburna sjukdomar. Även om det är långt ifrån alla fästingar som bär på sjukdomar är det viktigt att man snabbt plockar bort dem.

Om du blir fästingbiten

Döda fästingen genom snabb torrfrysning med Atix, och ta därefter bort den. Ju längre fästingen sitter kvar desto större är risken för smitta.

Kläm aldrig på fästingen och undvik alla former av infettning eller försök att få fästingen att självmant släppa taget med olika kemikalier. Dessa tillvägagångssätt kan trigga en kräkreflex hos fästingen, vilket då gör att bakterier överförs från fästingens mag-/tarmsystem in i såret.

Desinficera såret där fästingen satt och även pincetten. Tvätta händerna noga med tvål och vatten.

Inspektera varandra och titta särskilt noga på områden där huden är särskilt känslig och kroppstemperaturen något högre (huvud, öron, armhålor, ljumskar, händer och ben).

Om du får svullnader, rodnader, skivformiga utslag samt frossa, feber eller huvudvärk bör du kontakta din läkare. Dessa symtom kan tyda på en infektion orsakad av fästingen.

 

Fästingar är ofta bärare av flera olika infektionsämnen som kan överföras till både människor och djur. Enligt de senaste rönen är fästingar bärare av inte mindre än 17 olika infektionsämnen.

– Trots att fästingar är det djur som näst efter mygg, överför flest sjukdomar till människor finns det i dagsläget inga vaccin mot sjukdomarna förutom mot TBE som ska tas tre gånger innan det ger fullgott skydd. Det är därför viktigt att iaktta allmänna försiktighetsåtgärder när man befinner sig på platser där fästingar kan finnas, såsom skog, parker, ängar och trädgårdar, säger Fredrik Andersch, vd för Sanopharma.

 

Fästing sjukdomar

De vanligaste och mest uppmärksammade smittorna är borrelia och TBE. Men de senaste åren har forskarna upptäckt nya sjukdomar som är orsakade av fästingar, bland annat neo-sjukdom och blödarfebrar. 

– Kritiskt för överföring av smitta är dels hur länge fästingen sugit blod, men även med vilken metod fästingen plockas bort. De små fästingarna är orsaken till flest sjukdomar eftersom de är svåra att upptäcka, kan borra ner sig djupare och är därmed mer komplicerade att ta bort.

 

Säker borttagning av fästingar

För att undvika fästingburna sjukdomar, som borrelia eller anaplasma, är det i dag allmänt känt att fästingar ska tas bort så snart de upptäckts för att undvika smitta. Mindre känt är det att fästingen reagerar på den stress de utsätts för då de plockas bort, och att stressen får den att kräkas. I samband med att fästingen kräks så töms bakre delen av dess bukhåla varmed smittsamma infektionsämnen överförs till människor och djur. 

– För att förhindra att fästingen smittar i samband med att den plockas bort så säger nya rekommendationer från Europa, Australien och Nya Zeeland att fästingburen smitta kan undvikas om den snabbt torrfryses innan den tas bort. 

Snabb torrfrysning slår ut fästingens kräkreflex och orsakar en sammandragning av dess munorgan. Dessa två mekanismer medför att risken för fästingburen smitta minskar. 

– I Sverige finns Atix fästingfrysare som neutraliserar fästingen innan den plockas bort. Risken för överföring av sjukdomsframkallande vätskor minskar samtidigt som bortplockningen underlättas då snabbfrysningen gör att fästingens hullingförsedda suganordning dras samman, förklarar Fredrik Andersch.

Atix fästingfrysare kan köpas på bland annat Granngården samt djur- och veterinärfackhandel. 

Text: Redaktionen

1 Comment

    Lämna Ett Svar

    Din e-postadress kommer inte att publiceras.