Minska vikten och sov bättre!

Så får du bättre sömn - 5 sätt

Om du går ned i vikt genom kostförändring eller träning förbättrar du din sömn. Detta menar amerikanska forskare i en ny studie vid John Hopkins University School of Medicine.

Under en sex månader lång studie rekryterade forskare vid John Hopkins University of Medicine 77 personer som led av fetma eller övervikt. Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper där den ena fick påbörja en viktminskningsdiet och träna regelbundet tillsammans med en instruktör.

Den andra gruppen fick enbart en diet och inget träningsprogram och av de 77 personerna genomförde 55 av deltagarna samtliga faser av studien. Under studien fick deltagarna fylla i Hopkins sleep Survey under början och slutet av studien för att forskarna skulle kunna identifiera eventuella sömnstörningar, trött under dagtid, sömnlöshet samt användande av sömnmediciner. Deltagarnas BMI och mängden bukfett undersöktes också vid början och slutet av studien.

Eftersom patienterna inte drabbades av någon mer förekommande mängd sömnproblem vid slutet av studien började forskarna istället att studera den sammansatta poäng som deltagarna gett i början och slutet av studien för att jämföra. Vad de fann var att båda grupperna av deltager hade förbättrat sin sömn med cirka 20%  och slutsatsen som forskarna kunde dra var att minskad mängd bukfett resulterade i bättre sömn.

Eftersom sömnstörningar ökar risken för högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke och oregelbunden puls kan träning på så vis förbättra möjligheterna till ett längre och mer hälsosamt liv.

Redaktionen

SportHälsa

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.