29 sidor mot stress, oro och sömn

29 sidor mot stress

Kerstin Jeding är legitimerad psykolog och fil.dr. och arbetar som terapeut och psykolog på Stressmottagningen och Sömnmottagningen i Stockholm. I november släpps hennes tre böcker som ska underlätta folks vardag.

Tanken med dessa tre böcker är att det ska vara så lättåtkomliga att de inte ska ligga kvar olästa på nattduksbordet. De tre böckerna, om stress, oro och sömnsvårigheter, innehåller vardera 29 sidor och där blandas korta texter och enkla övningar. Utgångspunkten är autentiska behandlingssituationer i tredje vågens kognitiva beteendeterapi. Kerstin Jeding hoppas att böckerna på ett snabbt och enkelt sätt kan hjälpa dig att börja resan mot ökat välbefinnande och ro i tillvaron.

“Varje generation får tackla de stora frågorna om våra grundvillkor på nytt. Kerstin Jeding, en ung, superbegåvad stress-/sömn-forskare med doktorsexamen från Oxford och terapeutiska erfarenheter från Stressmottagningen i Solna har förmedlat en uppdaterad ny syn på stress, sömn och ångest. Läs och prova på hennes handlingskraftiga metod – du blir inte besviken!”
Aleksander Perski

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras